ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 194

 1. 2896คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน : นนทบุรี 1798/0 18/03/2556
 2. 2897เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1960/0 18/03/2556
 3. 2898เชิญคนพิการทำงาน...คอมพิวเตอร์ : กรุงเทพฯ 1981/0 18/03/2556
 4. 2899เชิญคนพิการ-เดินได้ทำงาน...ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 1799/0 18/03/2556
 5. 2900เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : ปทุมธานี 2124/0 18/03/2556
 6. 2901เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : สมุทรสาคร 2132/0 18/03/2556
 7. 2902เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 1948/0 18/03/2556
 8. 2903เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน(ตามความเหมาะสม) : กรุง... 1922/0 18/03/2556
 9. 2904เชิญคนพิการทำงาน...Tele Sales(พนักงานขายทางโทรศัพท์) : กรุงเทพฯ 1954/0 15/03/2556
 10. 2905เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 2287/0 15/03/2556
 11. 2906เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : สมุทรปราการ 2767/0 15/03/2556
 12. 2907เชิญคนพิการทำงาน...ประสานงาน : กรุงเทพฯ 2241/0 15/03/2556
 13. 2908เชิญคนพิการชายทำงาน...พนักงาน(ตามความเหมาะสม) : กรุงเทพฯ 2272/0 15/03/2556
 14. 2909เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2459/0 15/03/2556
 15. 2910เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ/ฉะเชิงเทรา 1914/0 14/03/2556