ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 193

 1. 2881เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ/ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 2045/0 22/03/2556
 2. 2882เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1761/0 22/03/2556
 3. 2883เชิญคนพิการทำงาน...ตามความเหมาะสม : ชลบุรี 2237/0 22/03/2556
 4. 2884เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2180/0 22/03/2556
 5. 2885เชิญคนพิการหญิงทำงาน...รับโทรศัพท์ : สมุทรปราการ 1864/0 22/03/2556
 6. 2886เชิญคนพิการ(ไม่ระบุประเภท)ทำงาน...ตามความเหมาะสม : กรุงเทพฯ 2040/0 22/03/2556
 7. 2887เชิญคนพิการทำงาน(ที่บ้าน)...คีย์ข้อมูล(ผ่านอินเตอร์เน็ต) : กรุงเ... 2093/0 22/03/2556
 8. 2888เชิญคนพิการร่างกาย/ทางการได้ยินทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2193/0 21/03/2556
 9. 2889เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1888/0 20/03/2556
 10. 2890เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2012/0 20/03/2556
 11. 2891เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-ประสานงาน : กรุงเทพฯ 2016/0 19/03/2556
 12. 2892เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2128/0 18/03/2556
 13. 2893คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน : ปทุมธานี 1905/0 18/03/2556
 14. 2894คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ด้าน IT / ธุรการ : หนองค... 3330/0 18/03/2556
 15. 2895คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน : นนทบุรี 1719/0 18/03/2556