ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 193

 1. 2881เชิญคนพิการชายทำงาน...ธุรการ : บุรีรัมย์ 2646/0 22/03/2556
 2. 2882เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ/ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 2097/0 22/03/2556
 3. 2883เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1809/0 22/03/2556
 4. 2884เชิญคนพิการทำงาน...ตามความเหมาะสม : ชลบุรี 2295/0 22/03/2556
 5. 2885เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2230/0 22/03/2556
 6. 2886เชิญคนพิการหญิงทำงาน...รับโทรศัพท์ : สมุทรปราการ 1916/0 22/03/2556
 7. 2887เชิญคนพิการ(ไม่ระบุประเภท)ทำงาน...ตามความเหมาะสม : กรุงเทพฯ 2086/0 22/03/2556
 8. 2888เชิญคนพิการทำงาน(ที่บ้าน)...คีย์ข้อมูล(ผ่านอินเตอร์เน็ต) : กรุงเ... 2143/0 22/03/2556
 9. 2889เชิญคนพิการร่างกาย/ทางการได้ยินทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2248/0 21/03/2556
 10. 2890เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1937/0 20/03/2556
 11. 2891เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2065/0 20/03/2556
 12. 2892เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-ประสานงาน : กรุงเทพฯ 2068/0 19/03/2556
 13. 2893เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2205/0 18/03/2556
 14. 2894คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน : ปทุมธานี 1965/0 18/03/2556
 15. 2895คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ด้าน IT / ธุรการ : หนองค... 3452/0 18/03/2556