ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 192

 1. 2866คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน...เอกสาร : กรุงเทพฯ 1985/0 25/03/2556
 2. 2867คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ธุรการ : สุรินทร์ 1996/0 25/03/2556
 3. 2868คนพิการทางการได้ยินชายต้องการทำงาน...ธุรการ-บันทึกข้อมูล : กรุงเ... 2011/0 25/03/2556
 4. 2869เชิญคนพิการทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1744/0 25/03/2556
 5. 2870เชิญคนพิการทำงาน...ตามความเหมาะสม : สมุทรสาคร 1958/0 25/03/2556
 6. 2871เชิญคนพิการร่างกาย(ซีกล่าง)ทำงาน...ลูกค้าสัมพันธ์ : กรุงเทพฯ 1849/0 25/03/2556
 7. 2872เชิญคนพิการทำงาน...ดูแลสวน : กรุงเทพฯ 1786/0 25/03/2556
 8. 2873เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1928/0 25/03/2556
 9. 2874เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1903/0 25/03/2556
 10. 2875เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สุโขทัย 1560/0 25/03/2556
 11. 2876เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1788/0 25/03/2556
 12. 2877เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สมุทรปราการ 2093/0 22/03/2556
 13. 2878เชิญคนพิการทำงาน...ตามความเหมาะสม : สงขลา 2099/0 22/03/2556
 14. 2879เชิญคนพิการทำงาน...ฝ่ายผลิต : ระยอง 2868/0 22/03/2556
 15. 2880เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...หลายอัตรา : สมุทรปราการ 2175/0 22/03/2556