ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 192

 1. 2866คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ธุรการ : สุรินทร์ 1959/0 25/03/2556
 2. 2867คนพิการทางการได้ยินชายต้องการทำงาน...ธุรการ-บันทึกข้อมูล : กรุงเ... 1987/0 25/03/2556
 3. 2868เชิญคนพิการทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1726/0 25/03/2556
 4. 2869เชิญคนพิการทำงาน...ตามความเหมาะสม : สมุทรสาคร 1935/0 25/03/2556
 5. 2870เชิญคนพิการร่างกาย(ซีกล่าง)ทำงาน...ลูกค้าสัมพันธ์ : กรุงเทพฯ 1821/0 25/03/2556
 6. 2871เชิญคนพิการทำงาน...ดูแลสวน : กรุงเทพฯ 1760/0 25/03/2556
 7. 2872เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1903/0 25/03/2556
 8. 2873เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1883/0 25/03/2556
 9. 2874เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สุโขทัย 1532/0 25/03/2556
 10. 2875เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1762/0 25/03/2556
 11. 2876เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สมุทรปราการ 2067/0 22/03/2556
 12. 2877เชิญคนพิการทำงาน...ตามความเหมาะสม : สงขลา 2072/0 22/03/2556
 13. 2878เชิญคนพิการทำงาน...ฝ่ายผลิต : ระยอง 2836/0 22/03/2556
 14. 2879เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...หลายอัตรา : สมุทรปราการ 2148/0 22/03/2556
 15. 2880เชิญคนพิการชายทำงาน...ธุรการ : บุรีรัมย์ 2588/0 22/03/2556