ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 191

 1. 2851เชิญคนพิการทำงาน...ควบคุมคุณภาพ : กรุงเทพฯ 1857/0 27/03/2556
 2. 2852เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : ปทุมธานี 2001/0 27/03/2556
 3. 2853เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1945/0 26/03/2556
 4. 2854เชิญคนพิการทางการได้ยิน หรือร่างกาย(ขา)ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุง... 1790/0 26/03/2556
 5. 2855เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-กราฟิก : ปทุมธานี 1907/0 26/03/2556
 6. 2856เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สงขลา 2148/0 26/03/2556
 7. 2857เชิญคนพิการทำงาน...HELPDESK SUPPORT : กรุงเทพฯ 2009/0 26/03/2556
 8. 2858เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1847/0 26/03/2556
 9. 2859เชิญคนพิการทำงาน...พนักงานเสิร์ฟ : กรุงเทพฯ 1817/0 26/03/2556
 10. 2860เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1953/0 26/03/2556
 11. 2861เชิญคนพิการทำงาน...ตามความเหมาะสม : กรุงเทพฯ 2209/0 26/03/2556
 12. 2862เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/ชลบุรี 2079/0 26/03/2556
 13. 2863เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1852/0 26/03/2556
 14. 2864เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงทำงาน...ธุรการ-การเงิน : นครปฐม 1846/0 26/03/2556
 15. 2865คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ธุรการ-ประสานงาน : สุพรร... 2070/0 25/03/2556