ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 190

 1. 2836พัฒนาคนหูหนวกเป็นช่าง 3270/0 30/03/2556
 2. 2837เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2700/0 29/03/2556
 3. 2838คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...จป.วิชาชีพ : มหาสารคาม 1924/0 28/03/2556
 4. 2839คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน...ตามความเหมาะสม : นนทบุร... 1803/0 28/03/2556
 5. 2840เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 3134/0 28/03/2556
 6. 2841เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2068/0 28/03/2556
 7. 2842เชิญคนพิการทำงาน...คลังสินค้า : กรุงเทพฯ 2009/0 28/03/2556
 8. 2843เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2011/0 27/03/2556
 9. 2844เชิญคนพิการ-เดินได้ทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1892/0 27/03/2556
 10. 2845เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1917/0 27/03/2556
 11. 2846เชิญคนพิการทำงาน...ตามความเหมาะสม : กรุงเทพฯ 2007/0 27/03/2556
 12. 2847เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/อื่นๆ 2057/0 27/03/2556
 13. 2848เชิญคนพิการ-เดินได้ทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1775/0 27/03/2556
 14. 2849เชิญคนพิการ-เดินได้ทำงาน...ตามความเหมาะสม : กรุงเทพฯ 1849/0 27/03/2556
 15. 2850เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1930/0 27/03/2556