ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 190

 1. 2836เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 2648/0 29/03/2556
 2. 2837คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...จป.วิชาชีพ : มหาสารคาม 1862/0 28/03/2556
 3. 2838คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน...ตามความเหมาะสม : นนทบุร... 1745/0 28/03/2556
 4. 2839เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 3086/0 28/03/2556
 5. 2840เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2021/0 28/03/2556
 6. 2841เชิญคนพิการทำงาน...คลังสินค้า : กรุงเทพฯ 1965/0 28/03/2556
 7. 2842เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1971/0 27/03/2556
 8. 2843เชิญคนพิการ-เดินได้ทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1846/0 27/03/2556
 9. 2844เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1874/0 27/03/2556
 10. 2845เชิญคนพิการทำงาน...ตามความเหมาะสม : กรุงเทพฯ 1964/0 27/03/2556
 11. 2846เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/อื่นๆ 2014/0 27/03/2556
 12. 2847เชิญคนพิการ-เดินได้ทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1710/0 27/03/2556
 13. 2848เชิญคนพิการ-เดินได้ทำงาน...ตามความเหมาะสม : กรุงเทพฯ 1800/0 27/03/2556
 14. 2849เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1888/0 27/03/2556
 15. 2850เชิญคนพิการทำงาน...ควบคุมคุณภาพ : กรุงเทพฯ 1803/0 27/03/2556