ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 187

 1. 2791เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1878/0 24/04/2556
 2. 2792เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/อื่นๆ 2354/0 23/04/2556
 3. 2793คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการหาสปอนเซอร์...สนับสนุนนักกีฬาคนพ... 1793/0 22/04/2556
 4. 2794คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ใน อ.หัวหิน : ประจวบคีรี... 1947/0 22/04/2556
 5. 2795คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...เร่งรัดหนี้สิน : เพชรบูร... 1663/0 22/04/2556
 6. 2796คนพิการทางการได้ยินหญิงต้องการทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1753/0 22/04/2556
 7. 2797คนพิการร่างกาย-ใช้เก้าอี้เข็นหญิงต้องการทำงาน...ตามความเหมาะสม :... 1651/0 22/04/2556
 8. 2798เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการทั่วไป : สมุทรสาคร 1884/0 22/04/2556
 9. 2799เชิญสมัครงาน...เจ้าหน้าที่เทคนิค : กรุงเทพฯ 2172/0 22/04/2556
 10. 2800เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 2004/0 19/04/2556
 11. 2801เชิญคนพิการทางการได้ยิน/ร่างกาย-เดินได้ทำงาน...บันทึกข้อมูล : กร... 2233/0 19/04/2556
 12. 2802ธนาคารกรุงไทย รับสมัครคนพิการเข้าทำงาน "เจ้าหน้าที่ภัณฑารักษ์" 5983/0 18/04/2556
 13. 2803เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2036/0 18/04/2556
 14. 2804เชิญคนพิการร่างกาย/สายตาทำงาน : กรุงเทพฯ 1771/0 18/04/2556
 15. 2805เชิญคนพิการทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1777/0 17/04/2556