ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 186

 1. 2776เชิญคนพิการร่างกาย(ซีกล่าง)ทำงาน...ลูกค้าสัมพันธ์ : กรุงเทพฯ 1650/0 1/05/2556
 2. 2777คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ออกแบบสินค้า/โปสเตอร์ : ... 1697/0 30/04/2556
 3. 2778คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการเปลี่ยนงาน...ด้านบัญชี : สมุทรป... 1668/0 30/04/2556
 4. 2779คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ใน พัทยา : ชลบุรี 1826/0 30/04/2556
 5. 2780เชิญคนพิการ และคนทั่วไปทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 2317/0 30/04/2556
 6. 2781เชิญคนพิการทำงาน...พนักงานร้าน : กรุงเทพฯ/อื่นๆ 1827/0 30/04/2556
 7. 2782เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : ชลบุรี 1881/0 30/04/2556
 8. 2783ประกาศรับสมัครสอบคนพิการเข้ารับราชการ...กระทรวงการคลัง 4251/0 29/04/2556
 9. 2784เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : ลำปาง 2100/0 26/04/2556
 10. 2785เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1769/0 26/04/2556
 11. 2786"นครปฐม”อบรม แรงงานคนพิการ 2191/0 26/04/2556
 12. 2787เชิญคนพิการทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ 2243/0 25/04/2556
 13. 2788สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. 8-30 พ.ค. 56 3017/0 25/04/2556
 14. 2789ประกาศรับสมัครผู้พิการเข้ารับการฝึกอาชีพ 3284/0 25/04/2556
 15. 2790เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 3027/0 24/04/2556