ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 16

 1. 226คนพิการทางการเคลื่อนไหว ต้องการทำงานทางด้านธุรการ คอมพิวเตอร์ : ... 4553/0 23/11/2560
 2. 227คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : สวนหล... 4424/0 23/11/2560
 3. 228คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานทั่วไป :... 4742/0 20/11/2560
 4. 229คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานฝ่ายผลิต... 4339/0 20/11/2560
 5. 230คนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ งานบ... 4349/0 20/11/2560
 6. 231คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงา... 4411/0 20/11/2560
 7. 232คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ รับโทรศัพท์ : ... 3805/0 20/11/2560
 8. 233คนพิการทางด้านสายตา ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์งานรับโทรศัพท์... 3476/0 20/11/2560
 9. 234คนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว ต้องการทำงานด้านธุรการ งานเอกสาร : บ... 3590/0 20/11/2560
 10. 235คนพิการทางด้านร่างกาย (กำมือขวาไม่ได้) ต้องการทำงานตามความเหมาะส... 4934/0 1/11/2560
 11. 236คนพิการทางด้านร่างกาย (มือซ้ายผิดรูป) ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเ... 4877/0 1/11/2560
 12. 237คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : นครศรีธรรมราช 5062/0 18/10/2560
 13. 238คนพิการทางการได้ยิน (หูหนวก 1 ข้าง) ต้องการทำงานตามความเหมาะสม :... 5232/0 18/10/2560
 14. 239คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ คอมพิวเต... 4349/0 18/10/2560
 15. 240คนพิการทางการสื่อสาร (พูดไม่ชัด) ต้องการงานธุรการ / เอกสาร : สิง... 3971/0 18/10/2560