ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 150

 1. 2236เชิญคนพิการทำงาน...สำนักงาน : นนทบุรี 1469/0 28/02/2556
 2. 2237เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 1429/0 28/02/2556
 3. 2238เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : สมุทรปราการ 1275/0 28/02/2556
 4. 2239เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1338/0 28/02/2556
 5. 2240เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1280/0 27/02/2556
 6. 2241เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สุโขทัย 1541/0 27/02/2556
 7. 2242เชิญคนพิการทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ 1552/0 27/02/2556
 8. 2243เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : ปทุมธานี 4166/0 27/02/2556
 9. 2244เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/อื่นๆ 5894/0 22/02/2556
 10. 2245เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1523/0 21/02/2556
 11. 2246เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : สมุทรสาคร 3113/0 21/02/2556
 12. 2247เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ธุรการ-คีย์ข้อมูล : สมุทรปรากา... 1899/0 20/02/2556
 13. 2248เชิญคนพิการสมัครสอบเข้ารับราชการ...สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 3804/0 19/02/2556
 14. 2249เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...จัดเก็บ-บันทึกข้อมูล : กรุงเทพ... 1542/0 19/02/2556
 15. 2250เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ หรือทางการเรียนรู้-แอลดีทำงาน...ธุรกา... 1693/0 18/02/2556