ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 150

 1. 2236เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ธุรการ : นนทบุรี 1071/0 12/03/2556
 2. 2237ขยายเวลา ! ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ...กรมเจรจาการค้าระหว่า... 2056/0 12/03/2556
 3. 2238เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1478/0 11/03/2556
 4. 2239เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1413/0 11/03/2556
 5. 2240เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1481/0 11/03/2556
 6. 2241เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1373/0 11/03/2556
 7. 2242เชิญคนพิการทางการได้ยิน/สื่อสารทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1148/0 11/03/2556
 8. 2243เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1254/0 11/03/2556
 9. 2244คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ในเขตปริมณฑล : เชียงราย 1207/0 8/03/2556
 10. 2245คนพิการทางการได้ยินชายต้องการทำงาน...บัญชี : สมุทรสาคร 982/0 8/03/2556
 11. 2246คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน...ธุรการ-บันทึกข้อมูล : ป... 1196/0 8/03/2556
 12. 2247เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1431/0 8/03/2556
 13. 2248เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1245/0 8/03/2556
 14. 2249เชิญคนพิการทางการได้ยินชายทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1176/0 8/03/2556
 15. 2250เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1194/0 8/03/2556