ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 150

 1. 2236เครือข่ายเด็ก สตรี คนพิการ บุกทำเนียบ จี้นายกฯ ช่วยเหลือค่าครองช... 1368/0 10/04/2556
 2. 2237เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1696/0 10/04/2556
 3. 2238เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1606/0 10/04/2556
 4. 2239เชิญคนพิการทำงาน...พนักงานขาย : กรุงเทพฯ 1760/0 10/04/2556
 5. 2240เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1400/0 10/04/2556
 6. 2241คนพิการทางการได้ยินชายต้องการทำงาน : สุพรรณบุรี 1288/0 9/04/2556
 7. 2242คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน...ที่บ้าน : พะเยา 1247/0 9/04/2556
 8. 2243คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน...ธุรการ คีย์ข้อมูล ใน จ.... 1466/0 9/04/2556
 9. 2244เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...บันทึกข้อมูล : กรุงเทพฯ 1303/0 9/04/2556
 10. 2245เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...ธุรการ : อยุธยา 1338/0 9/04/2556
 11. 2246คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน...พนักงานส่งเอกสาร : นนทบ... 1227/0 5/04/2556
 12. 2247เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...พนักงานทั่วไป : นครปฐม 1290/0 5/04/2556
 13. 2248เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 1361/0 5/04/2556
 14. 2249เชิญคนพิการทำงาน...คอมพิวเตอร์ : ปราจีนบุรี 1268/0 5/04/2556
 15. 2250เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-ประสานงาน : กรุงเทพฯ 1325/0 5/04/2556