ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 131

  1. 1951เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...ฝ่ายผลิต : ชลบุรี 5457/0 13/02/2556
  2. 1952เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...จัดเก็บข้อมูล : กรุงเทพฯ 3681/0 12/02/2556
  3. 1953เชิญคนพิการทำงาน..คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 4886/0 12/02/2556
  4. 1954เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...Operator : กรุงเทพฯ 3823/0 12/02/2556
  5. 1955เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน : นนทบุรี 3805/0 11/02/2556
  6. 1956เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ/ประสานงาน : กรุงเทพฯ 4568/0 5/02/2556
  7. 1957เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 3905/0 0/00/543
  8. 1958เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ฝ่ายผลิต : นครปฐม 3857/0 0/00/543
  9. 1959เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน : ชลบุรี 4720/0 0/00/543
  10. 1960เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ 4087/0 0/00/543