ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 131

 1. 1951เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ธุรการ-คีย์ข้อมูล : สมุทรปรากา... 3664/0 20/02/2556
 2. 1952เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...จัดเก็บ-บันทึกข้อมูล : กรุงเทพ... 2990/0 19/02/2556
 3. 1953เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ หรือทางการเรียนรู้-แอลดีทำงาน...ธุรกา... 3408/0 18/02/2556
 4. 1954เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...ฝ่ายผลิต : ชลบุรี 5533/0 13/02/2556
 5. 1955เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...จัดเก็บข้อมูล : กรุงเทพฯ 3765/0 12/02/2556
 6. 1956เชิญคนพิการทำงาน..คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 4959/0 12/02/2556
 7. 1957เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...Operator : กรุงเทพฯ 3889/0 12/02/2556
 8. 1958เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน : นนทบุรี 3917/0 11/02/2556
 9. 1959เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ/ประสานงาน : กรุงเทพฯ 4642/0 5/02/2556
 10. 1960เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 4013/0 0/00/543
 11. 1961เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ฝ่ายผลิต : นครปฐม 3953/0 0/00/543
 12. 1962เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน : ชลบุรี 4807/0 0/00/543
 13. 1963เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ 4189/0 0/00/543