ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 13

 1. 181คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านธุรการ ประสานงาน :... 3473/0 23/07/2561
 2. 182คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : สุราษ... 3358/0 23/07/2561
 3. 183คนพิการทางด้านร่างกาย-ใช้เก้าอี้เข็น ต้องการทำงานที่สามารถทำที่บ... 3098/0 23/07/2561
 4. 184คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : บางนา กทม. 3514/0 23/07/2561
 5. 185คนพิการทางด้านการได้ยิน ต้องการทำงานทั่วไป : รามอินทรา กทม. 3076/0 23/07/2561
 6. 186คนพิการทางด้านสายตา ต้องการงานตามความเหมาะสม : สมุทรปราการ 4150/0 26/06/2561
 7. 187คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : นนทบุ... 3680/0 26/06/2561
 8. 188คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์/ออก... 4461/0 26/06/2561
 9. 189คนพิการทางด้านร่างกาย ใช้รถเข็น ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ :... 3405/0 18/06/2561
 10. 190คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานสอน หรืองานอื่นๆตามความเ... 3706/0 18/06/2561
 11. 191คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านคีย์ข้อมูล ธุรการ : ได้ทุ... 3332/0 21/05/2561
 12. 192คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงร... 2221/0 21/05/2561
 13. 193คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์, HR : ทุ่งครุ... 3045/0 21/05/2561
 14. 194คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ IT ... 3161/0 15/05/2561
 15. 195คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 3287/0 15/05/2561