ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 128

 1. 1906เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สุโขทัย 3572/0 27/02/2556
 2. 1907เชิญคนพิการทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ 2982/0 27/02/2556
 3. 1908เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : ปทุมธานี 8108/0 27/02/2556
 4. 1909เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/อื่นๆ 14446/0 22/02/2556
 5. 1910เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 3034/0 21/02/2556
 6. 1911เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : สมุทรสาคร 5703/0 21/02/2556
 7. 1912เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ธุรการ-คีย์ข้อมูล : สมุทรปรากา... 3516/0 20/02/2556
 8. 1913เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...จัดเก็บ-บันทึกข้อมูล : กรุงเทพ... 2890/0 19/02/2556
 9. 1914เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ หรือทางการเรียนรู้-แอลดีทำงาน...ธุรกา... 3273/0 18/02/2556
 10. 1915เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...ฝ่ายผลิต : ชลบุรี 5322/0 13/02/2556
 11. 1916เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...จัดเก็บข้อมูล : กรุงเทพฯ 3545/0 12/02/2556
 12. 1917เชิญคนพิการทำงาน..คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 4759/0 12/02/2556
 13. 1918เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...Operator : กรุงเทพฯ 3693/0 12/02/2556
 14. 1919เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน : นนทบุรี 3625/0 11/02/2556
 15. 1920เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ/ประสานงาน : กรุงเทพฯ 4427/0 5/02/2556