ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 11

 1. 151คนพิการทางด้านออทิสติก ต้องการทำงาน Office : หลักสี่ กทม. 2223/0 8/01/2562
 2. 152คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (พิการแขนข้างซ้าย) ต้องการทำงานทาง... 2435/0 8/01/2562
 3. 153คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร คอมพิวเต... 2383/0 8/01/2562
 4. 154คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร ธุรการปร... 2838/0 6/12/2561
 5. 155คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (แขนขวา) ต้องการทำงานทางด้านธุรการ... 2691/0 6/12/2561
 6. 156คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ เอกสาร คีย... 2662/0 6/12/2561
 7. 157คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (ใส่ขาเทียม) ต้องการทำงานทางด้านซ่... 2812/0 6/12/2561
 8. 158คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธนาคาร งานราชกา... 2575/0 6/12/2561
 9. 159คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : บางนา กทม. 2936/0 29/10/2561
 10. 160คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : ปทุมธ... 2856/0 29/10/2561
 11. 161คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : อยุธยา 2671/0 29/10/2561
 12. 162คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านพนักงานรับโทรศัพท์ : บางก... 2699/0 29/10/2561
 13. 163คนพิการ ต้องการทำงานด้านธุรการ ประสานงาน : ปากเกร็ด นนทบุรี 2731/0 29/10/2561
 14. 164คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : ราชบุรี 3070/0 1/10/2561
 15. 165คนพิการทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) ต้องการทำงานตามความเหมาะ... 3161/0 1/10/2561