ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 11

 1. 151คนพิการทางด้านออทิสติก ต้องการทำงาน Office : หลักสี่ กทม. 2280/0 8/01/2562
 2. 152คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (พิการแขนข้างซ้าย) ต้องการทำงานทาง... 2503/0 8/01/2562
 3. 153คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร คอมพิวเต... 2461/0 8/01/2562
 4. 154คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร ธุรการปร... 2892/0 6/12/2561
 5. 155คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (แขนขวา) ต้องการทำงานทางด้านธุรการ... 2767/0 6/12/2561
 6. 156คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ เอกสาร คีย... 2737/0 6/12/2561
 7. 157คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (ใส่ขาเทียม) ต้องการทำงานทางด้านซ่... 2874/0 6/12/2561
 8. 158คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธนาคาร งานราชกา... 2633/0 6/12/2561
 9. 159คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : บางนา กทม. 3004/0 29/10/2561
 10. 160คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : ปทุมธ... 2933/0 29/10/2561
 11. 161คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : อยุธยา 2741/0 29/10/2561
 12. 162คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านพนักงานรับโทรศัพท์ : บางก... 2772/0 29/10/2561
 13. 163คนพิการ ต้องการทำงานด้านธุรการ ประสานงาน : ปากเกร็ด นนทบุรี 2786/0 29/10/2561
 14. 164คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : ราชบุรี 3137/0 1/10/2561
 15. 165คนพิการทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) ต้องการทำงานตามความเหมาะ... 3236/0 1/10/2561