ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 10

 1. 136คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร ธุรการ :... 3998/0 5/02/2562
 2. 137คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร ธุรการ :... 4001/0 5/02/2562
 3. 138เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานธุรการ ประสานงานพื้น... 3816/0 5/02/2562
 4. 139คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานที่หยุดเสาร์-อาทิตย์ : อ... 3885/0 5/02/2562
 5. 140เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในหน่วยงานราชการเขตพ... 3692/0 4/02/2562
 6. 141คนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ การเงิน : บ... 3557/0 4/02/2562
 7. 142คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานฝ่ายผลิต... 3583/0 4/02/2562
 8. 143คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานฝ่ายผลิต... 3302/0 28/01/2562
 9. 144คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (แขนซ้าย) ต้องการทำงานทางด้านธุรกา... 3732/0 16/01/2562
 10. 145เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางบัญชี ธุรการ ใน... 3732/0 16/01/2562
 11. 146คนพิการทางการได้ยินต้องการงานทางด้านธุรการ งานพัสดุ ในพื้นที่อำเ... 2940/0 16/01/2562
 12. 147คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านบุคคล ธุรการเอก... 2965/0 16/01/2562
 13. 148คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ : บางรัก กทม. 2774/0 16/01/2562
 14. 149คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานธุรการเอกสาร : บางกอกน้อย กทม. 2764/0 16/01/2562
 15. 150คนพิการทางด้านออทิสติก ต้องการทำงาน Office : หลักสี่ กทม. 2176/0 8/01/2562