ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 10

 1. 136คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ พิม... 3687/0 5/03/2562
 2. 137คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร ธุรการ :... 4127/0 5/02/2562
 3. 138คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร ธุรการ :... 4134/0 5/02/2562
 4. 139เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานธุรการ ประสานงานพื้น... 3926/0 5/02/2562
 5. 140คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานที่หยุดเสาร์-อาทิตย์ : อ... 4001/0 5/02/2562
 6. 141เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในหน่วยงานราชการเขตพ... 3828/0 4/02/2562
 7. 142คนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ การเงิน : บ... 3682/0 4/02/2562
 8. 143คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานฝ่ายผลิต... 3702/0 4/02/2562
 9. 144คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานฝ่ายผลิต... 3435/0 28/01/2562
 10. 145คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (แขนซ้าย) ต้องการทำงานทางด้านธุรกา... 3877/0 16/01/2562
 11. 146เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางบัญชี ธุรการ ใน... 3864/0 16/01/2562
 12. 147คนพิการทางการได้ยินต้องการงานทางด้านธุรการ งานพัสดุ ในพื้นที่อำเ... 3072/0 16/01/2562
 13. 148คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านบุคคล ธุรการเอก... 3087/0 16/01/2562
 14. 149คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ : บางรัก กทม. 2903/0 16/01/2562
 15. 150คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานธุรการเอกสาร : บางกอกน้อย กทม. 2901/0 16/01/2562