ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 1

 1. 1คนพิการพิการทางสติปัญญา ทำงานประเภทใช้แรงงานได้ 719/0 3/10/2565
 2. 2คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน : พ... 2244/0 25/05/2564
 3. 3คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : รังสิต ... 1842/0 25/05/2564
 4. 4คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านเอกสารธุรการ : ... 1597/0 25/05/2564
 5. 5คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงานท... 1590/0 25/05/2564
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานครูหรืองานในหน่วยงานภาคร... 1580/0 29/04/2564
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานในเขตแจ้งวัฒนะ หรือพื้... 1489/0 22/04/2564
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : นครราชส... 1675/0 22/04/2564
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สุราษฎร... 1538/0 22/03/2564
 10. 10คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านประชาสัมพันธ์ ประ... 1643/0 22/03/2564
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 1638/0 22/03/2564
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สมุทรปร... 1608/0 22/03/2564
 13. 13คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานด้านผลิตอาหารเครื่องดื่ม : เขตนนทบ... 1734/0 16/02/2564
 14. 14คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูลคอมพิวเ... 1729/0 16/02/2564
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย ต้องการงานทางด้านพนักงานรับ-ส่ง เอกสาร : น... 1612/0 16/02/2564