ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : บาง... 99/0 19/04/2564
 2. 2เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด :... 40/0 19/04/2564
 3. 3เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : สามพราน นครปฐม 118/0 9/04/2564
 4. 4เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เมืองสมุทรสาคร 125/0 7/04/2564
 5. 5รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป : แขว... 262/0 31/03/2564
 6. 6เชิญคนพิการทางการได้ยินหรือร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าห... 239/0 26/03/2564
 7. 7เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งหนักงานธุรการ : สมุท... 181/0 26/03/2564
 8. 8เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า : ประเ... 162/0 19/03/2564
 9. 9เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงนตำแหน่งพนักงานดูแลสวน ... 154/0 19/03/2564
 10. 10เชิญคนพิการสามารถสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : โรงพ... 396/0 10/03/2564
 11. 11เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการตา... 237/0 10/03/2564
 12. 12เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : พระโขนง กทม. 226/0 9/03/2564
 13. 13เชิญคนพิการที่สื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เมืองนน... 207/0 8/03/2564
 14. 14เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เขตจตุจักร (สามารถทำง... 294/0 8/03/2564
 15. 15เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : สวนหลวง กทม. 171/0 8/03/2564