ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด งานคร... 83/0 14/12/2561
 2. 2เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักง... 70/0 14/12/2561
 3. 3เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : คลองหล... 55/0 14/12/2561
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร ธุรการปร... 293/0 6/12/2561
 5. 5คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (แขนขวา) ต้องการทำงานทางด้านธุรการ... 228/0 6/12/2561
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ เอกสาร คีย... 220/0 6/12/2561
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (ใส่ขาเทียม) ต้องการทำงานทางด้านซ่... 219/0 6/12/2561
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธนาคาร งานราชกา... 234/0 6/12/2561
 9. 9เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ OSS : จตุจักร กทม. 795/0 26/11/2561
 10. 10เชิญคนพิการที่สามารถสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่ง Help Desk Suppor... 690/0 26/11/2561
 11. 11เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า : ปท... 596/0 19/11/2561
 12. 12เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า : ... 599/2 19/11/2561
 13. 13เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : วัฒ... 518/0 19/11/2561
 14. 14เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 633/0 19/11/2561
 15. 15กรมประมง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต... 1155/1 12/11/2561