ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

กระทู้ทั้งหมด

 1. 1เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่ง Call Center, ... 142/0 23/06/2560
 2. 2เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 155/0 23/06/2560
 3. 3เชิญคนพิการที่สามารถเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานขายทางโทรศัพท... 265/0 21/06/2560
 4. 4เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 315/0 21/06/2560
 5. 5เชิญคนพิการทางด้านสายตา เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ : บาง... 428/0 19/06/2560
 6. 6เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่โพส... 688/0 15/06/2560
 7. 7เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 655/0 15/06/2560
 8. 8เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าห... 624/0 15/06/2560
 9. 9คนพิการทางด้านสายตา (สายตาเลือนราง) ต้องการงานตามความเหมาะสม : ส... 656/0 7/06/2560
 10. 10คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านงานฟรีแลนด์ งาน... 701/0 7/06/2560
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านบุคคล ธุรการ งานกราฟ... 717/0 7/06/2560
 12. 12คนพิการทางการมองเห็น ต้องการงานประชาสัมพันธ์ / โอเปอร์เรเตอร์ : ... 583/0 7/06/2560
 13. 13คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุ... 509/0 7/06/2560
 14. 14เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่ง QC Inspector : นิคมอุตสาหกรรมบางกอกฟ... 966/0 6/06/2560
 15. 15เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการสำนักงาน... 814/0 6/06/2560