ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ เอกสารต่าง... 129/0 26/04/2560
 2. 2คนพิการทางด้านร่างกาย-ใช้รถเข็น ต้องการทำงานทางด้าน Admin, ดูแลร... 111/0 26/04/2560
 3. 3คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านติดต่อประสานงาน :... 150/0 25/04/2560
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ : สมุทรป... 135/0 25/04/2560
 5. 5คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการทำงานในหน่วยงานราชการ : ส... 124/0 25/04/2560
 6. 6เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคัดแยกรังนก (มีที... 415/0 24/04/2560
 7. 7เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการก... 495/0 21/04/2560
 8. 8เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานส่งเอกสาร : ว... 408/0 21/04/2560
 9. 9เชิญคนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : พ... 417/1 21/04/2560
 10. 10เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า: กทม. 640/1 18/04/2560
 11. 11เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต จำนวนมาก 694/0 18/04/2560
 12. 12เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการประจำสาขา : บางเขน กทม. 539/0 18/04/2560
 13. 13เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าห... 589/0 18/04/2560
 14. 14เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าห... 1384/0 5/04/2560
 15. 15คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสมกับความพิก... 1365/0 30/03/2560