ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการทางร่างกาย-เดินได้ เพศชาย เข้าทำงานตำแหน่ง IT Support... ใหม่ล่าสุด 76/0 20/06/2561
 2. 2เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประ... ใหม่ล่าสุด 54/0 20/06/2561
 3. 3คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ บุคคล : ... 84/0 19/06/2561
 4. 4คนพิการทางด้านร่างกาย ใช้รถเข็น ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ :... 109/0 18/06/2561
 5. 5คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานสอน หรืองานอื่นๆตามความเ... 115/0 18/06/2561
 6. 6เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานภาษีสรร... 443/2 15/06/2561
 7. 7เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเอกสารและบริการ :... 501/0 11/06/2561
 8. 8เชิญคนพิการที่สามารถสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการเอกส... 414/0 11/06/2561
 9. 9ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 686/0 11/06/2561
 10. 10เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ/... 455/2 11/06/2561
 11. 11เชิญคนพิการทางร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน call cente... 646/0 4/06/2561
 12. 12เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 721/1 4/06/2561
 13. 13เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกา... 698/0 4/06/2561
 14. 14เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสมกับคว... 869/3 28/05/2561
 15. 15เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 856/1 28/05/2561