ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการที่สามารถเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเร่งรัดหนี้สิ... 160/0 19/09/2561
 2. 2เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ทำงานตามความเหมาะสม :... 251/0 17/09/2561
 3. 3เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่ง Social Media & Digital Administrator... 143/0 17/09/2561
 4. 4เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ/คลังสิน... 303/4 13/09/2561
 5. 5เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 219/0 13/09/2561
 6. 6เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบคอ... 156/0 13/09/2561
 7. 7เชิญคนพิการเพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : ประเวศ กทม. 248/0 10/09/2561
 8. 8เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : นนทบุรี 552/1 6/09/2561
 9. 9เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ : พระราม ... 418/0 6/09/2561
 10. 10เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าพ... 515/0 3/09/2561
 11. 11คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางการการเขียนแบบ : ชล... 476/0 30/08/2561
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสมในจังหวั... 537/0 30/08/2561
 13. 13คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านธุรการ งานตามความเหมาะสม ... 483/0 30/08/2561
 14. 14เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : พระนคร กทม. 399/0 30/08/2561
 15. 15เชิญคนพิการเข้าทำงานพนักงานทำความสะอาด : วัฒนา กทม. 569/0 30/08/2561