ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 708/0 14/03/2561
 2. 2เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานผลิต : บา... 515/0 12/03/2561
 3. 3เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคีย์ข้อ... 435/0 12/03/2561
 4. 4คนพิการทางการเคลื่อนไหว ต้องการงานตามความเหมาะสม : กทม. 493/0 7/03/2561
 5. 5คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไป ตามความเหมาะสม ... 396/0 7/03/2561
 6. 6เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับลูกค้า : หลักสี่ กทม. 571/0 7/03/2561
 7. 7เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานการจัดการ... 884/0 7/03/2561
 8. 8เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว หรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงา... 617/0 7/03/2561
 9. 9คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไปหรือตามความเหมาะสม... 401/0 6/03/2561
 10. 10เชิญคนพิการที่เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบัญชี : สนาม... 616/0 6/03/2561
 11. 11เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Call C... 529/0 6/03/2561
 12. 12คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : กาฬสินธ... 523/0 27/02/2561
 13. 13คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านธุรการ ทั่วไป : ลำปาง 508/0 27/02/2561
 14. 14เชิญคนพิการ(ช่วยตนเองได้) เข้าทำงานตำแหน่งคีย์ข้อมูล,เอกสาร,ช่าง... 910/0 26/02/2561
 15. 15เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประชาสั... 761/0 26/02/2561