ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : คลองสามวา กทม. 108/0 24/02/2564
 2. 2เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน IT Support : วังทองหลาง กทม. 109/0 24/02/2564
 3. 3เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการทางโทรศ... 106/0 24/02/2564
 4. 4คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานด้านผลิตอาหารเครื่องดื่ม : เขตนนทบ... 107/0 16/02/2564
 5. 5คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูลคอมพิวเ... 97/0 16/02/2564
 6. 6คนพิการทางด้านร่างกาย ต้องการงานทางด้านพนักงานรับ-ส่ง เอกสาร : น... 73/0 16/02/2564
 7. 7คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (มือซ้ายใช้ไม่ได้) ต้องการงานทางด้... 86/0 16/02/2564
 8. 8คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในเขตพื้นที่นครราชสีมา 85/0 16/02/2564
 9. 9เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสม : สมุท... 121/0 15/02/2564
 10. 10เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค... 205/0 9/02/2564
 11. 11เชิญคนพิการที่เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : โรงพยาบาลซ... 205/0 8/02/2564
 12. 12เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : บางกะป... 196/0 4/02/2564
 13. 13เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่ธุรการ : บางแค กทม. 183/0 3/02/2564
 14. 14เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้หรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพ... 199/0 2/02/2564
 15. 15เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานซ่อมโทรศัพท์ ... 133/0 1/02/2564