ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 1

 1. 1คนพิการทางด้านร่างกาย ใช้รถเข็น ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ :... 64/0 18/06/2561
 2. 2คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานสอน หรืองานอื่นๆตามความเ... 62/0 18/06/2561
 3. 3เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานภาษีสรร... 298/2 15/06/2561
 4. 4เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเอกสารและบริการ :... 268/0 11/06/2561
 5. 5เชิญคนพิการที่สามารถสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการเอกส... 206/0 11/06/2561
 6. 6ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 449/0 11/06/2561
 7. 7เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ/... 238/2 11/06/2561
 8. 8เชิญคนพิการทางร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน call cente... 624/0 4/06/2561
 9. 9เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 683/0 4/06/2561
 10. 10เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกา... 667/0 4/06/2561
 11. 11เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสมกับคว... 847/3 28/05/2561
 12. 12เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 830/1 28/05/2561
 13. 13เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประสานงาน... 927/0 25/05/2561
 14. 14เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : โรงพยาบาลยันฮี 713/0 25/05/2561
 15. 15เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : เมืองนนทบุรี 717/0 25/05/2561