รับสมัครบุคคล(พิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) : กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า

ที่อยู่ 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) จำนวน 6 อัตรา

รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรการ งานสารบรรณ และงานบริหารทั่วไป รวบรวมข้อมูลจัดเก็บข้อมูลทางสถิติ เอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงานและงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขา

วิธีการรับสมัคร ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 7-20 มิถุนายน 2564 ได้ที่ เว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com/2021062/index.php#

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม https://file.job.thai.com/prakad/md2021062/md2021062_1

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637572023280290006 (ขนาดไฟล์: 20485)
วันที่โพสต์: 19/07/2564 เวลา 08:03:15 ดูภาพสไลด์โชว์ รับสมัครบุคคล(พิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) : กรมเจ้าท่า