**ปิดรับสมัคร**รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ที่อยู่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ การเงิน บัญชี งบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล ประสานงาน และติดตามผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ

คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว (ประเภท 3) เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

วิธีการรับสมัคร ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2564 ได้ที่ เว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com/ (ขนาดไฟล์: 498) การรับสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ภายในเวลาที่กำหนด

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม https://file.job.thai.com/prakad/cad202105/cad202105_1

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... https://www.job-108.com/jobs-id13920.html
วันที่โพสต์: 27/05/2564 เวลา 11:23:16 ดูภาพสไลด์โชว์ **ปิดรับสมัคร**รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์