รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (คนพิการ) : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่อยู่ เลขที่ 404 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ต้องการรับคนพิการ ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (คนพิการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา

รายละเอียดงาน ในพื้นที่เขต กทม. / ระยอง / ขอนแก่น / หนองคาย / บุรีรัมย์ / เพชรบูรณ์

คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปวส. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

วิธีการรับสมัคร สามารถสมัครได้ทาง เว็บไซต์ https://djop.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 5-23 เมษายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเพิมการรับสมัคร https://file.job.thai.com/prakad/djop202104/djop202104_1

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 30/04/2564 เวลา 09:56:51 ดูภาพสไลด์โชว์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (คนพิการ) : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน