รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) : สำนักงานประมงจังหวัดน่าน

กรมประมง

กรมประมง

ที่อยู่ สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหาร สำนักงานในด้านต่างๆ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือการได้ยิน เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

การรับสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 1-14 ธันวาคม 2563 (ในเวลาราชการ) โทร.054-716421

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.jobthaiweb.com/attachgov/index.php?doc=29872

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... https://www.jobthaiweb.com/showgov.php?govID=29872
วันที่โพสต์: 4/01/2564 เวลา 09:58:37 ดูภาพสไลด์โชว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) : สำนักงานประมงจังหวัดน่าน