เปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 2-6 พ.ย.63

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานธุรการ ร่วมดำเนินการติดตามงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

วิธีการรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 (ในวัน-เวลาราชการ) ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เอกสารเพิ่มเติม http://gg.gg/muims

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 16/11/2563 เวลา 09:58:45 ดูภาพสไลด์โชว์ เปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 2-6 พ.ย.63