รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานบุคลากร : กรมประมง จตุจักร กทม.

กรมประมง

กรมประมง

ที่อยู่ กองการเจ้าหน้าที่ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 กรมประมงเกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานด้านบุคคลของส่วนราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ทะเบียนประวัติการรับราชการ หรืองานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์สาขาวิชาการจัดการ

การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอยื่นใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 กรมประมงเกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2563 (ในเวลาราชการ)

ติดต่อ โทรศัพท์ 02-5794530, 02-5620536

รายละเอียดการรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637273173326978117.pdf

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... http://gg.gg/jseof
วันที่โพสต์: 1/07/2563 เวลา 10:52:29 ดูภาพสไลด์โชว์ รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานบุคลากร : กรมประมง จตุจักร กทม.