รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานธุรการ : กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) )

กรมประมง

กรมประมง

ที่อยู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) เลขที่ 82 ม.1 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป สนับสนุนให้งานต่างๆกำเนินไปได้สะดวก รวบรวมข้อมูลจัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือตามระเบียบวิธีปฏิบัติ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอยื่นใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) เลขที่ 82 ม.1 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2563 (ในเวลาราชการ)

ติดต่อ โทรศัพท์ 034-611144

[bรายละเอียดการรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637273174912318794.pdf (ขนาดไฟล์: 349386)

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... http://gg.gg/jrg2a
วันที่โพสต์: 1/07/2563 เวลา 10:51:55 ดูภาพสไลด์โชว์ รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานธุรการ : กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) )