รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานธุรการ : กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) )

กรมประมง

กรมประมง

ที่อยู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป สนับสนุนให้งานต่างๆกำเนินไปได้สะดวก รวบรวมข้อมูลจัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือตามระเบียบวิธีปฏิบัติ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอยื่นใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 มิถุนายน 2563 (ในเวลาราชการ)

ติดต่อ โทรศัพท์ 054-431251

รายละเอียดการรับสมัคร https://job.ocsc.go.th/images/Job/637266466124920002.pdf (ขนาดไฟล์: 357109)

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... http://gg.gg/jolmk
วันที่โพสต์: 1/07/2563 เวลา 10:50:45 ดูภาพสไลด์โชว์ รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานธุรการ : กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) )