รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ต้องการรับคนพิการทำงาน

1. ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานบำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์ งานจัดพิมพ์เอกสาร จัดทำตารางคำนวณรายงานต่างๆ งานหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บ บันทึกข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ จัดทำหนังสือราชการ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานและอำนวยการให้ความสะดวกในสำนักงาน ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ พัสดุและประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ/เอกสารต่างๆ ของหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวที่ช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

วิธีการรับสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-8 มิถุนายน 2563 ได้ที่ https://dsdw.thaijobjob.com/ (ขนาดไฟล์: 522)

ประกาศการรับสมัคร https://file.job.thai.com/prakad/dsdw2020061/dsdw2020061_1.pdf

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... https://dsdw.thaijobjob.com/ (ขนาดไฟล์: 522)
วันที่โพสต์: 9/06/2563 เวลา 14:13:41 ดูภาพสไลด์โชว์ รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ