เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ 230 ถ.อุดรดุษฏี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และงานพิมพ์ข้อมูลหรือเอกสารต่างๆ ฯลฯ

คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

วิธีการรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

รายละเอียดงาน ดูข้อมูลได้ที่ http://gg.gg/gq40d

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... https://www.thaijobsgov.com/jobs/294656
วันที่โพสต์: 6/03/2563 เวลา 09:15:55 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี