เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

แสดงความคิดเห็น

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 108 หมู่บ้านอาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถ.รางน้ำ ต.ถนนพญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน รับผิดชอบงานรับโทรศัพท์ ต้อนรับและให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ที่มาติดต่อภายนอก รวมถึงประสานงานและบริหารสำนักงานทั่วไป ระยะเวลาการจ้าง 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-45 ปี วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน

สวัสดิการ การฝึกอบรมนอกบริษัท วันหยุดพักผ่อน ประกันสุขภาพ และ staff party

ติดต่อ คุณสมศักดิ์ ผู้ช่วยรอด โทรศัพท์ 02-6427132 อีเมล์ omsak@haii.or.th

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... http://jobpwdthai.org/job/1531
วันที่โพสต์: 22/12/2558 เวลา 09:59:09 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ที่อยู่ เลขที่ 108 หมู่บ้านอาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถ.รางน้ำ ต.ถนนพญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน รับผิดชอบงานรับโทรศัพท์ ต้อนรับและให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ที่มาติดต่อภายนอก รวมถึงประสานงานและบริหารสำนักงานทั่วไป ระยะเวลาการจ้าง 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-45 ปี วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน สวัสดิการ การฝึกอบรมนอกบริษัท วันหยุดพักผ่อน ประกันสุขภาพ และ staff party ติดต่อ คุณสมศักดิ์ ผู้ช่วยรอด โทรศัพท์ 02-6427132 อีเมล์ omsak@haii.or.th เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...