ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย รับสมัครคนพิการทำงาน "พนักงานสารบรรณ"

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ที่อยู่ อาคารเอ็กซิม 1193 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ต้องการรับคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงานสารบรรณ ลักษณะงาน จัดเตรียมไฟล์เอกสาร พิมพ์งาน ตั้งแฟ้มข้อมูล ฯลฯ เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา มีประกันสุขภาพ ประกันชีวิต อายุ 20-35 ปี จบ ปวส. ไม่จำกัดเพศ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ติดต่อ คุณวัฒนพงษ์ โทรศัพท์ 0 2271 3700 ต่อ 2013 โทรสาร 0 2271 3013 อีเมล์ wattanapongp@exim.go.th (ปิดรับสมัคร 30 ก.ย. 56)

ที่มา : "ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 15/08/2556 เวลา 04:18:54