สานต่อปณิธาน รัชกาลที่ 9 คนพิการ-ผู้สูงวัย มีงานทำ

แสดงความคิดเห็น

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน

ก.แรงงาน สานต่อ ปณิธานพ่อหลลวง ปี60 ผู้สูงอายุ-คนพิการ มีงานทำเกือบ 3 พันคน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐสร้างโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ มีงานทำ มีอาชีพ เมื่อเร็วๆ นี้ว่ารัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญต่อประชาชน อยู่ดีมีสุข ซึ่งในปี 2560 กระทรวงแรงงานได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการและผู้สูงอายุ ฯลฯ อีกทั้ง พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีแผนการปฏิบัติงานระยะที่ 1 ของปี 2560 ในมิติใหม่การส่งเสริมการมีงานทำ การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ คนพิการ ผู้สูงอายุ รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการจัดโครงการพลังประชารัฐสร้างโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุมีงานทำ มีอาชีพ เป็นการน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2517 ความตอนหนึ่งว่า “งานช่วยเหลือคนพิการนี้ ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้พิการไม่ได้อยากจะเป็นผู้พิการ และอยากช่วยเหลือตนเอง ถ้าเราไม่ช่วยเขาให้สามารถที่ปฏิบัติงานอะไรเพื่อชีวิต และเศรษฐกิจของครอบครัวจะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัวหนักแก่ส่วนรวม ฉะนั้น นโยบายที่จะทำก็คือ ช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อจะทำให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม”

การจ้างงานคนพิการ

“กระทรวงแรงงาน จึงได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า สามารถทำงานในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพที่ทำให้เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม สำหรับ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีนายจ้างสถานประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในปี 2559 จำนวน 891 แห่ง การจ้างงานคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการ จำนวน 1,544 คน ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 จำนวน 555 คน สร้างมูลค่า 226 ล้านบาทต่อปี และในปี 2560 คาดว่าจะมีการจ้างงานและการประกอบอาชีพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 2,773 คน เป็นคนพิการ 2,099 คน ผู้สูงอายุ 400 คน ทหารที่ปลดประจำการจากความพิการในการสู้รบ และครอบครัวทหารที่มีความพิการ 274 คน”ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าว

ทั้งนี้ ในการลงนามความร่วมมือดังกล่าว ได้จัดกิจกรรมการจ้างงานคนพิการและผู้สูงอายุต้นแบบการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพให้แก่ทหารที่ปลดประจำการจากความพิการในการสู้รบและครอบครัวทหารที่มีความพิการ การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้คนพิการและผู้สูงอายุได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงไก่ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ และการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ฯลฯ

ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/news/edu-health/249724 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: คมชัดลึกออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 พ.ย.59
วันที่โพสต์: 12/12/2559 เวลา 01:41:02 ดูภาพสไลด์โชว์ สานต่อปณิธาน รัชกาลที่ 9 คนพิการ-ผู้สูงวัย มีงานทำ

1 ศรีโสภา มีรอด 12/12/2559 01:41:02

หางานทำค่ะ 0874008776

2 วีระยุทธ 26/11/2559 21:40:16

เห็นด้วยที่สุดเลยครับ กรณีที่ช่วยเหลือให้คนพิการมีงานทำไม่ควรปล่อยให้เป็นภาระของสังคม สิ่งที่เขายังพอทำได้ควรเปิดให้โอกาสเขาทำ เรื่องอายุไม่ควรกำหนดตราบใดที่คนพิการคนนั้นยังสามารถทำงานได้ ส่วนคนที่เกษียณไปแล้วดีครับที่เปิดโอกาสให้เขากลับมาทำงานได้อีก เป็นการมองการณ์ไกลของรัฐบาลชุดนี้จริงๆครับ

3 เนตรชนก 25/11/2559 09:54:36

คนที่เขามีร่างกายสมบูรณ์เพียบพร้อมไปด้วยทุกอย่างเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องหางานทำเพราะเขามีโอกาสมากกว่าคนพิการหลายร้อยเท่า ฉะนั้นการที่รัฐบาล ชุดนี้น้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมาปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจัง น่ายกย่องและชื่นชมยิ่ง

4 ศรีโสภา มีรอด 24/11/2559 20:28:45

ดีค่ะ หนูพิกสรร่างกาย แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกซ้าย เดินได้ตอนนี้อยุ่บ้าน จังหวัดนครปฐมยังไม่มีงานทำค่ะ อยากทำงานมากค่ะหนูเรียนจบ ป.ตรี บริหารการจัดการมาค่ะ ขอรบกวนหางานในจังหวัดนครปฐมให้ด้วยค่ะ หรืองานที่สามารถส่งมาให้ทำที่บ้านได้ค่ะ ติดต่อที่ 0874008776

5 อนันต์ 24/11/2559 12:56:23

เยี่ยมยอดเลยครับรัฐบาลชุด คสช ทำในสิ่งที่รัฐบาลเลือกตั้งทำไม่ได้และไม่เคยคิดจะทำ ขอชื่นชมแนวคิดและการมองไกลไปถึงผู้ที่สูงวัยในวันข้างหน้า ผมอยากจะเสนอให้บริษัทหรือหน่วยงานใดที่รับคนพิการและเกษียณแล้วอยากให้รัฐช่วยลดหย่อนทางด้านภาษีให้เขาเป็นสี่เท่าจากเดิมสองเท่าเฉพาะพิการแต่ในเมื่อเขาเกษียณไปแล้วควรเพิ่มให้เขาอีกสองรวมเป็นสี่เท่าเขาจะได้ดูแล้วมีคุณค่าต่อตัวเองและสังคมครับ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ก.แรงงาน สานต่อ ปณิธานพ่อหลลวง ปี60 ผู้สูงอายุ-คนพิการ มีงานทำเกือบ 3 พันคน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐสร้างโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ มีงานทำ มีอาชีพ เมื่อเร็วๆ นี้ว่ารัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญต่อประชาชน อยู่ดีมีสุข ซึ่งในปี 2560 กระทรวงแรงงานได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการและผู้สูงอายุ ฯลฯ อีกทั้ง พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีแผนการปฏิบัติงานระยะที่ 1 ของปี 2560 ในมิติใหม่การส่งเสริมการมีงานทำ การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ คนพิการ ผู้สูงอายุ รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการจัดโครงการพลังประชารัฐสร้างโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุมีงานทำ มีอาชีพ เป็นการน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2517 ความตอนหนึ่งว่า “งานช่วยเหลือคนพิการนี้ ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้พิการไม่ได้อยากจะเป็นผู้พิการ และอยากช่วยเหลือตนเอง ถ้าเราไม่ช่วยเขาให้สามารถที่ปฏิบัติงานอะไรเพื่อชีวิต และเศรษฐกิจของครอบครัวจะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัวหนักแก่ส่วนรวม ฉะนั้น นโยบายที่จะทำก็คือ ช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อจะทำให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม” การจ้างงานคนพิการ “กระทรวงแรงงาน จึงได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า สามารถทำงานในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพที่ทำให้เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม สำหรับ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีนายจ้างสถานประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในปี 2559 จำนวน 891 แห่ง การจ้างงานคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการ จำนวน 1,544 คน ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 จำนวน 555 คน สร้างมูลค่า 226 ล้านบาทต่อปี และในปี 2560 คาดว่าจะมีการจ้างงานและการประกอบอาชีพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 2,773 คน เป็นคนพิการ 2,099 คน ผู้สูงอายุ 400 คน ทหารที่ปลดประจำการจากความพิการในการสู้รบ และครอบครัวทหารที่มีความพิการ 274 คน”ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าว ทั้งนี้ ในการลงนามความร่วมมือดังกล่าว ได้จัดกิจกรรมการจ้างงานคนพิการและผู้สูงอายุต้นแบบการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพให้แก่ทหารที่ปลดประจำการจากความพิการในการสู้รบและครอบครัวทหารที่มีความพิการ การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้คนพิการและผู้สูงอายุได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงไก่ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ และการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ฯลฯ ขอบคุณ... http://www.komchadluek.net/news/edu-health/249724

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...