"จ้างงานคนพิการทำงานในเหล่ากาชาด"

แสดงความคิดเห็น

คนพิการร่างกายกำลังวาดภาพ

"กระทรวงแรงงาน และ สภากาชาดไทย หารือแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจ้างงานคนพิการ ให้ทำงานในเหล่ากาชาด และกิ่งกาชาดอำเภอทุกจังหวัด" "ปลัดกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ บอกถึงการหารือร่วมกับสภากาชาดไทยแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจ้างงานคนพิการให้ทำงานในเหล่ากาชาด ว่า ขณะนี้ธนาคารต่างๆ ได้มีนโยบายที่จะจ้างคนพิการให้ทำงานในเหล่ากาชาด และกิ่งกาชาดอำเภอทุกจังหวัด โดยมีมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งขณะนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดได้เปิดรับสมัคร และได้รายชื่อคนพิการแล้ว จำนวน 604 คน จากเป้าหมาย 630 คน โดยมีการตั้งคณะกรรมการ สำหรับการสอบสัมภาษณ์ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อเป็นการป้องกันการถูกสวมสิทธิ์ของคนพิการ โดยเป็นการจ้างในลักษณะของการจ้างเหมาบริการ สัญญาจ้างปีต่อปี โดยกรมการจัดหางาน จะทำหนังสือแจ้งสำนักงานจัดหางานจังหวัดและสำนักงานจัดงานเขตพื้นที่ เร่งดำเนินการตรวจสอบเอกสาร และการอนุมัติให้ดำเนินการได้ทันวันที่ 1 ม.ค. 60"

ขอบคุณ http://www.nationtv.tv/main/content/social/378523049/ (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: nationtv.tvออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 พ.ย.59
วันที่โพสต์: 12/11/2559 เวลา 13:24:33 ดูภาพสไลด์โชว์ "จ้างงานคนพิการทำงานในเหล่ากาชาด"

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

คนพิการร่างกายกำลังวาดภาพ "กระทรวงแรงงาน และ สภากาชาดไทย หารือแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจ้างงานคนพิการ ให้ทำงานในเหล่ากาชาด และกิ่งกาชาดอำเภอทุกจังหวัด" "ปลัดกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ บอกถึงการหารือร่วมกับสภากาชาดไทยแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจ้างงานคนพิการให้ทำงานในเหล่ากาชาด ว่า ขณะนี้ธนาคารต่างๆ ได้มีนโยบายที่จะจ้างคนพิการให้ทำงานในเหล่ากาชาด และกิ่งกาชาดอำเภอทุกจังหวัด โดยมีมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งขณะนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดได้เปิดรับสมัคร และได้รายชื่อคนพิการแล้ว จำนวน 604 คน จากเป้าหมาย 630 คน โดยมีการตั้งคณะกรรมการ สำหรับการสอบสัมภาษณ์ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อเป็นการป้องกันการถูกสวมสิทธิ์ของคนพิการ โดยเป็นการจ้างในลักษณะของการจ้างเหมาบริการ สัญญาจ้างปีต่อปี โดยกรมการจัดหางาน จะทำหนังสือแจ้งสำนักงานจัดหางานจังหวัดและสำนักงานจัดงานเขตพื้นที่ เร่งดำเนินการตรวจสอบเอกสาร และการอนุมัติให้ดำเนินการได้ทันวันที่ 1 ม.ค. 60" ขอบคุณ… http://www.nationtv.tv/main/content/social/378523049/

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...