“เอไอเอส”เปิดศูนย์คอลเซ็นเตอร์ที่ขอนแก่นมุ่งสร้างงานให้ผู้พิการมีรายได้ประจำ

แสดงความคิดเห็น

“เอไอเอส” ตอบแทนสังคม เปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์” แห่งที่ 11 ที่โรงเรียนคนตาบอด จ.ขอนแก่น

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - “เอไอเอส” ตอบแทนสังคม เปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์” แห่งที่ 11 ที่โรงเรียนคนตาบอด จ.ขอนแก่น มุ่งสร้างงานให้คนพิการมีรายได้ประจำ เผยออกแบบงานให้ผู้พิการอย่างเหมาะสมกับความสามารถ ทั้งบริการแจ้งสิทธิพิเศษและข้อเสนอบริการ แคมเปญ รับส่งและยกเลิก SMS

เมื่อวันที่ (14 ก.ย. 59) ที่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ขอนแก่น หรือโรงเรียนคนตาบอด จ.ขอนแก่น นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์” แด่ผู้พิการ ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการลำดับที่ 11 ของประเทศไทย ซึ่งบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการในพื้นที่ให้มีรายได้จากการทำงานประจำรวมทั้งการให้บริการของกลุ่มผู้พิการทางสายตาได้อย่างครอบคลุม

น.ส.ใจพร ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด หรือเอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ กล่าวถึงนโยบายการจัดทำโครงการเพื่อสังคมของเอไอเอส ว่าเอไอเอสให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR มาอย่างต่อเนื่องนั้น ล่าสุดเอไอเอสได้จัดโครงการ “เอไอเอส สร้างอาชีพ คอลล์ เซ็นเตอร์” ด้วยการจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ” เพื่อให้ผู้พิการมีอาชีพ เริ่มแรกเมื่อปี พ.ศ. 2550และขยายจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันมีศูนย์ปฏิบัติการเอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แก่ผู้พิการจำนวน 11 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ, อาคารพหลโยธินเพลส กรุงเทพฯ, โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่, มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จ.ชลบุรี, โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ จ.หนองคาย, โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่, มูลนิธิพิทักษ์ดวงตา จ.ลำปาง, โรงเรียนศรีสังวาลย์ จ.ขอนแก่น, โรงเรียนสันติจินตนา จ.แพร่, มูลนิธิผู้พิการไทยเพื่อสังคม กรุงเทพฯ และโรงเรียนคนตาบอดจังหวัดขอนแก่น

นางวิลาสินี พุทธิการันต์ ที่ปรึกษา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด หรือเอไอเอส กล่าวว่า “เอไอเอสเล็งเห็นถึงศักยภาพของคนพิการ ที่มีผลการทำงานในระดับที่ดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพไม่ต่างจากคนปกติ ทั้งในแง่ของการให้บริการและความพึงพอใจลูกค้า เอไอเอสจึงเดินหน้าส่งมอบโอกาสสร้างอาชีพให้ผู้พิการอย่างต่อเนื่องโดยขยายศูนย์ปฏิบัติการให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น

ล่าสุดเอไอเอสเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ” แห่งที่ 11 ขึ้น ณ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีพนักงานผู้พิการทางสายตา ทำให้ปัจจุบันมีพนักงานเอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ผู้พิการจากศูนย์ปฏิบัติการที่เปิดให้บริการแล้ว รวมทั้งสิ้น 104 คน

เอไอเอสออกแบบงานให้คนกลุ่มนี้อย่างเหมาะสม เพื่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความสามารถ อาทิ ผู้พิการทางสายตาและพิการทางร่างกายจะมีหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งสิทธิพิเศษและข้อเสนอบริการรวมทั้งแคมเปญต่างๆ ของเอไอเอส, ให้บริการรับ-ส่ง และยกเลิก SMS แทนลูกค้า ส่วนผู้พิการทางการได้ยินจะให้บริการด้วยภาษามือผ่านทางWebCamเป็นต้น

นอกจากนี้ เอไอเอสยังนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน อาทิ ติดตั้งโครงข่ายออนไลน์, นำเทคโนโลยีดักจับความเคลื่อนไหวที่คีย์บอร์ด หรือสิ่งที่แสดงผลบนหน้าจอ และเปลี่ยนเป็นเสียงพูด ซึ่งต้องใช้ควบคู่กับโปรแกรมตาทิพย์จากสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000092672 (ขนาดไฟล์: 166)

ที่มา: manager.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย14ก.ย.59
วันที่โพสต์: 15/09/2559 เวลา 10:46:11 ดูภาพสไลด์โชว์ “เอไอเอส”เปิดศูนย์คอลเซ็นเตอร์ที่ขอนแก่นมุ่งสร้างงานให้ผู้พิการมีรายได้ประจำ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

“เอไอเอส” ตอบแทนสังคม เปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์” แห่งที่ 11 ที่โรงเรียนคนตาบอด จ.ขอนแก่น ศูนย์ข่าวขอนแก่น - “เอไอเอส” ตอบแทนสังคม เปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์” แห่งที่ 11 ที่โรงเรียนคนตาบอด จ.ขอนแก่น มุ่งสร้างงานให้คนพิการมีรายได้ประจำ เผยออกแบบงานให้ผู้พิการอย่างเหมาะสมกับความสามารถ ทั้งบริการแจ้งสิทธิพิเศษและข้อเสนอบริการ แคมเปญ รับส่งและยกเลิก SMS เมื่อวันที่ (14 ก.ย. 59) ที่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ขอนแก่น หรือโรงเรียนคนตาบอด จ.ขอนแก่น นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์” แด่ผู้พิการ ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการลำดับที่ 11 ของประเทศไทย ซึ่งบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการในพื้นที่ให้มีรายได้จากการทำงานประจำรวมทั้งการให้บริการของกลุ่มผู้พิการทางสายตาได้อย่างครอบคลุม น.ส.ใจพร ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด หรือเอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ กล่าวถึงนโยบายการจัดทำโครงการเพื่อสังคมของเอไอเอส ว่าเอไอเอสให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR มาอย่างต่อเนื่องนั้น ล่าสุดเอไอเอสได้จัดโครงการ “เอไอเอส สร้างอาชีพ คอลล์ เซ็นเตอร์” ด้วยการจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ” เพื่อให้ผู้พิการมีอาชีพ เริ่มแรกเมื่อปี พ.ศ. 2550และขยายจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีศูนย์ปฏิบัติการเอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แก่ผู้พิการจำนวน 11 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ, อาคารพหลโยธินเพลส กรุงเทพฯ, โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่, มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จ.ชลบุรี, โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ จ.หนองคาย, โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่, มูลนิธิพิทักษ์ดวงตา จ.ลำปาง, โรงเรียนศรีสังวาลย์ จ.ขอนแก่น, โรงเรียนสันติจินตนา จ.แพร่, มูลนิธิผู้พิการไทยเพื่อสังคม กรุงเทพฯ และโรงเรียนคนตาบอดจังหวัดขอนแก่น นางวิลาสินี พุทธิการันต์ ที่ปรึกษา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด หรือเอไอเอส กล่าวว่า “เอไอเอสเล็งเห็นถึงศักยภาพของคนพิการ ที่มีผลการทำงานในระดับที่ดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพไม่ต่างจากคนปกติ ทั้งในแง่ของการให้บริการและความพึงพอใจลูกค้า เอไอเอสจึงเดินหน้าส่งมอบโอกาสสร้างอาชีพให้ผู้พิการอย่างต่อเนื่องโดยขยายศูนย์ปฏิบัติการให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น ล่าสุดเอไอเอสเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ” แห่งที่ 11 ขึ้น ณ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีพนักงานผู้พิการทางสายตา ทำให้ปัจจุบันมีพนักงานเอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ผู้พิการจากศูนย์ปฏิบัติการที่เปิดให้บริการแล้ว รวมทั้งสิ้น 104 คน เอไอเอสออกแบบงานให้คนกลุ่มนี้อย่างเหมาะสม เพื่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความสามารถ อาทิ ผู้พิการทางสายตาและพิการทางร่างกายจะมีหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งสิทธิพิเศษและข้อเสนอบริการรวมทั้งแคมเปญต่างๆ ของเอไอเอส, ให้บริการรับ-ส่ง และยกเลิก SMS แทนลูกค้า ส่วนผู้พิการทางการได้ยินจะให้บริการด้วยภาษามือผ่านทางWebCamเป็นต้น นอกจากนี้ เอไอเอสยังนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน อาทิ ติดตั้งโครงข่ายออนไลน์, นำเทคโนโลยีดักจับความเคลื่อนไหวที่คีย์บอร์ด หรือสิ่งที่แสดงผลบนหน้าจอ และเปลี่ยนเป็นเสียงพูด ซึ่งต้องใช้ควบคู่กับโปรแกรมตาทิพย์จากสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000092672

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...