AIS เปิดศูนย์ปฏิบัติการ AIS Call center แด่ผู้พิการแห่งที่ 9 จ.แพร่

แสดงความคิดเห็น

เอไอเอส เดินหน้ามอบโอกาสสร้างอาชีพให้ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์แด่ผู้พิการ”

เอไอเอส เดินหน้ามอบโอกาสสร้างอาชีพให้ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์แด่ผู้พิการ” ขึ้น เป็นแห่งที่ 9 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จ.แพร่ ซึ่งเป็นพนักงานผู้พิการทางสายตา ด้วยมาตรฐานการให้บริการในระดับเดียวกับพนักงานปกติ โดยมีการออกแบบการทำงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงาน อาทิ โทรติดต่อลูกค้าเพื่อสอบถามที่อยู่ที่ถูกต้องในการจัดส่งเอกสาร หรือส่งซิมการ์ดให้ลูกค้ากรณีที่ซิมการ์ดสูญหาย เป็นต้น นอกจากนี้ เอไอเอสยังนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้แก่พนักงาน อาทิ ติดตั้งโครงข่ายออนไลน์ และนำเทคโนโลยีดักจับความเคลื่อนไหวที่คีย์บอร์ด หรือแสดงผลบนหน้าจอแล้วเปลี่ยนเป็นเสียงพูด ซึ่งใช้ควบคู่กับโปรแกรมตาทิพย์จากสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น

เอไอเอส จะยังคงขยายสาขาของศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ เพื่อสร้าง อาชีพให้ผู้พิการอย่างต่อเนื่องต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sarnrak.net (ขนาดไฟล์: 146)

ขอบคุณ... http://news.siamphone.com/news-27073.html

ที่มา: news.siamphone.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 พ.ค.59
วันที่โพสต์: 31/05/2559 เวลา 11:18:41 ดูภาพสไลด์โชว์ AIS เปิดศูนย์ปฏิบัติการ AIS Call center แด่ผู้พิการแห่งที่ 9 จ.แพร่

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เอไอเอส เดินหน้ามอบโอกาสสร้างอาชีพให้ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์แด่ผู้พิการ” เอไอเอส เดินหน้ามอบโอกาสสร้างอาชีพให้ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์แด่ผู้พิการ” ขึ้น เป็นแห่งที่ 9 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จ.แพร่ ซึ่งเป็นพนักงานผู้พิการทางสายตา ด้วยมาตรฐานการให้บริการในระดับเดียวกับพนักงานปกติ โดยมีการออกแบบการทำงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงาน อาทิ โทรติดต่อลูกค้าเพื่อสอบถามที่อยู่ที่ถูกต้องในการจัดส่งเอกสาร หรือส่งซิมการ์ดให้ลูกค้ากรณีที่ซิมการ์ดสูญหาย เป็นต้น นอกจากนี้ เอไอเอสยังนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้แก่พนักงาน อาทิ ติดตั้งโครงข่ายออนไลน์ และนำเทคโนโลยีดักจับความเคลื่อนไหวที่คีย์บอร์ด หรือแสดงผลบนหน้าจอแล้วเปลี่ยนเป็นเสียงพูด ซึ่งใช้ควบคู่กับโปรแกรมตาทิพย์จากสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น เอไอเอส จะยังคงขยายสาขาของศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ เพื่อสร้าง อาชีพให้ผู้พิการอย่างต่อเนื่องต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sarnrak.net ขอบคุณ... http://news.siamphone.com/news-27073.html

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...