พม.ย้ำนายจ้างดูแลคนพิการตามกฎหมาย

แสดงความคิดเห็น

โลโก้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ย้ำให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ และส่งรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ ตามที่สำนักงานใหญ่ของสถานประกอบการตั้งอยู่ ทั้งนี้ หากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการปฏิบัติไม่ครบถ้วน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 ต้องเสียดอกเบี้ยจากเงินต้น (อัตราค่าจ้างขั้นต่ำสุดของประเทศ x 365 x จำนวนคนพิการ) ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป. -

ขอบคุณ... http://www.mcot.net/site/content?id=52ea4559be047052668b45ba#.UusIs_ukPZ4 (ขนาดไฟล์: 175)

(สำนักข่าวไทยออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 ม.ค.57)

ที่มา: สำนักข่าวไทยออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 ม.ค.57
วันที่โพสต์: 31/01/2557 เวลา 04:03:37 ดูภาพสไลด์โชว์ พม.ย้ำนายจ้างดูแลคนพิการตามกฎหมาย

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

โลโก้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ย้ำให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ และส่งรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ ตามที่สำนักงานใหญ่ของสถานประกอบการตั้งอยู่ ทั้งนี้ หากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการปฏิบัติไม่ครบถ้วน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 ต้องเสียดอกเบี้ยจากเงินต้น (อัตราค่าจ้างขั้นต่ำสุดของประเทศ x 365 x จำนวนคนพิการ) ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป. - ขอบคุณ... http://www.mcot.net/site/content?id=52ea4559be047052668b45ba#.UusIs_ukPZ4 (สำนักข่าวไทยออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 ม.ค.57)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...