40 สว.ขู่ยื่นศาล-ปปช.ฟันแก้รัฐธรรมนูญ

แสดงความคิดเห็น

นายสมชาย แสวงการ สว.สรรหา 40 สว.ขู่ยื่นศาลฎีกา-ปปช.ฟันแก้ รธน. โต้ กมธ.ยันแก้มาตรา 10 ขัดหลักการร่าง ท้ายุบระบบสรรหาทันทีหลัง รธน.บังคับใช้ ปชป.รุมอัดนิคมหลัง"วรชัย"เสนอปิดอภิปราย

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 11 ก.ย. ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมประเด็น ที่มา สว.ต่อเนื่องในมาตรา 10 ที่กำหนดให้ สว.สรรหายังคงมีสมาชิกภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ สว.ต่อไปได้ ในวันที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่กำหนดให้สว.มาจากการเลือกตั้ง 200 คนใช้บังคับ และหลังจาก สว.สรรหา หมดวาระลง ไม่ต้องดำเนินการสรรหา สว.อีก

นายสมชาย แสวงการ สว.สรรหา และแกนนำกลุ่ม 40 สว.ลุกขึ้นขอแปรญัตติตัดมาตรา 10 ออกทั้งมาตรา โดยให้เหตุผลว่า เนื้อหาตามมาตรา 10 ขัดกับหลักการและเหตุผลของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เอง เพราะตามหลักการของร่างระบุว่า เป็นการสมควรกำหนดให้ สว.มาจากการเลือกตั้ง เพื่อให้วิธีการได้มาซึ่ง สว.มีลักษณะเช่นเดียวกับวิธีการได้มาซึ่ง สส.โดยการได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน อันเป็นการส่งเสริมหลักประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ

นายสมชาย กล่าวต่อว่า ดังนั้นการที่มาตรา 10 ยังคงให้ สว.สรรหาปฏิบัติหน้าที่ต่อ แม้รัฐธรรมนูญจะบังคับใช้ให้มีการเลือกตั้ง สว.200 คนแล้วนั้น เท่ากับขัดต่อหลักการของร่างที่กำหนดให้ สว.มาจากการเลือกตั้งตามหลักการประชาธิปไตย ดังนั้นเรียนไปยังคณะกรรมาธิการว่า หากจะแก้ให้ สว.ต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดแล้วต้องแก้ให้สุดซอย อย่าปล่อยให้ สว.สรรหาที่เหลืออยู่ 73 คนกลายเป็นติ่งในวุฒิสภาต่อไป

“พวกผมยินดีออกจากวุฒิสภาหากแก้กฎหมายสำเร็จ แต่สมาชิกที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบในการกระทำ เพราะหลังมีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญที่มา สว.ฉบับนี้เสร็จสิ้น จะร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และคณะกรรมการป้องกันและราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ให้พิจารณาแน่นอน” นายสมชายกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการประชุมระหว่างที่มีการอภิปราย จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ สส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ได้ลุกขึ้นประท้วงนายสมชายเป็นระยะเนื่องจากอภิปรายวกวนและมีประเด็นซ้ำ ทั้งนี้นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานควบคุมการประชุมได้กำชับนายสมชายให้อภิปรายอยู่ในประเด็น

อย่างไรก็ตามหลังนายสมชายอภิปรายเสร็จสิ้น นายวรชัย เหมะ สส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย ได้เสนอญัตติขอปิดอภิปรายเพื่อลงมติเห็นชอบมาตรา 10 ส่งผลให้ สส.พรรคประชาธิปัตย์ลุกขึ้นประท้วง และโจมตีการควบคุมการประชุมของนายนิคม ทั้งนี้นายนิคมพยายามเรียกร้องให้ สส.พรรคเพื่อไทยถอนญัตติ ในที่สุดนายวรชัยยอมถอนญัตติเสนอปิดอภิปราย

ขอบคุณ... http://www.posttoday.com/การเมือง/246149/40สว-ขู่ยื่นศาล-ปปช-ฟันแก้รัฐธรรมนูญ (ขนาดไฟล์: 167)

โพสต์ทูเดย์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ก.ย.56

ที่มา: โพสต์ทูเดย์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ก.ย.56
วันที่โพสต์: 12/09/2556 เวลา 03:57:57 ดูภาพสไลด์โชว์ 40 สว.ขู่ยื่นศาล-ปปช.ฟันแก้รัฐธรรมนูญ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายสมชาย แสวงการ สว.สรรหา 40 สว.ขู่ยื่นศาลฎีกา-ปปช.ฟันแก้ รธน. โต้ กมธ.ยันแก้มาตรา 10 ขัดหลักการร่าง ท้ายุบระบบสรรหาทันทีหลัง รธน.บังคับใช้ ปชป.รุมอัดนิคมหลัง"วรชัย"เสนอปิดอภิปราย เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 11 ก.ย. ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมประเด็น ที่มา สว.ต่อเนื่องในมาตรา 10 ที่กำหนดให้ สว.สรรหายังคงมีสมาชิกภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ สว.ต่อไปได้ ในวันที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่กำหนดให้สว.มาจากการเลือกตั้ง 200 คนใช้บังคับ และหลังจาก สว.สรรหา หมดวาระลง ไม่ต้องดำเนินการสรรหา สว.อีก นายสมชาย แสวงการ สว.สรรหา และแกนนำกลุ่ม 40 สว.ลุกขึ้นขอแปรญัตติตัดมาตรา 10 ออกทั้งมาตรา โดยให้เหตุผลว่า เนื้อหาตามมาตรา 10 ขัดกับหลักการและเหตุผลของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เอง เพราะตามหลักการของร่างระบุว่า เป็นการสมควรกำหนดให้ สว.มาจากการเลือกตั้ง เพื่อให้วิธีการได้มาซึ่ง สว.มีลักษณะเช่นเดียวกับวิธีการได้มาซึ่ง สส.โดยการได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน อันเป็นการส่งเสริมหลักประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ นายสมชาย กล่าวต่อว่า ดังนั้นการที่มาตรา 10 ยังคงให้ สว.สรรหาปฏิบัติหน้าที่ต่อ แม้รัฐธรรมนูญจะบังคับใช้ให้มีการเลือกตั้ง สว.200 คนแล้วนั้น เท่ากับขัดต่อหลักการของร่างที่กำหนดให้ สว.มาจากการเลือกตั้งตามหลักการประชาธิปไตย ดังนั้นเรียนไปยังคณะกรรมาธิการว่า หากจะแก้ให้ สว.ต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดแล้วต้องแก้ให้สุดซอย อย่าปล่อยให้ สว.สรรหาที่เหลืออยู่ 73 คนกลายเป็นติ่งในวุฒิสภาต่อไป “พวกผมยินดีออกจากวุฒิสภาหากแก้กฎหมายสำเร็จ แต่สมาชิกที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบในการกระทำ เพราะหลังมีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญที่มา สว.ฉบับนี้เสร็จสิ้น จะร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และคณะกรรมการป้องกันและราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ให้พิจารณาแน่นอน” นายสมชายกล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการประชุมระหว่างที่มีการอภิปราย จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ สส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ได้ลุกขึ้นประท้วงนายสมชายเป็นระยะเนื่องจากอภิปรายวกวนและมีประเด็นซ้ำ ทั้งนี้นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานควบคุมการประชุมได้กำชับนายสมชายให้อภิปรายอยู่ในประเด็น อย่างไรก็ตามหลังนายสมชายอภิปรายเสร็จสิ้น นายวรชัย เหมะ สส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย ได้เสนอญัตติขอปิดอภิปรายเพื่อลงมติเห็นชอบมาตรา 10 ส่งผลให้ สส.พรรคประชาธิปัตย์ลุกขึ้นประท้วง และโจมตีการควบคุมการประชุมของนายนิคม ทั้งนี้นายนิคมพยายามเรียกร้องให้ สส.พรรคเพื่อไทยถอนญัตติ ในที่สุดนายวรชัยยอมถอนญัตติเสนอปิดอภิปราย ขอบคุณ... http://www.posttoday.com/การเมือง/246149/40สว-ขู่ยื่นศาล-ปปช-ฟันแก้รัฐธรรมนูญ โพสต์ทูเดย์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ก.ย.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...