คนพิการเฮ มีนัดพบแรงงาน

แสดงความคิดเห็น

นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน พร้อมคณะผู้จัดงาน

“จากตัวเลขผู้พิการ 1,379,103 คน คิดเป็นร้อยละ 2.13 ของประชากรทั้งประเทศ ในจำนวนนี้เป็นวัยแรงงาน 7030,078 คน มีการประกอบอาชีพ 269,389 คน ไม่ได้ประกอบอาชีพ 431,475 คน และช่วยเหลือตนเองไม่ได้อีก 2,200 คน”

นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในงานแถลงข่าวการจัดงานนัดพบแรงงานคนพิการ “สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจ ชีวิตมีสุข” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน ที่บริเวณลาน EDEN ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น.

ทั้งนี้ นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กกจ.มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม ซึ่งผู้พิการก็เป็นกลุ่มบุคคลที่ กกจ.ต้องเร่งสร้างงาน ให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเองได้ หากผู้พิการและญาติไม่สะดวกที่จะเดินทางไปร่วมงานในวันดังกล่าว สามารถไปสมัครงาน หรือ สอบถามสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ อีกทั้งตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ พ.ศ.2540 กำหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 100 คนขึ้นไปต้องจ้างผู้พิการ 1 คน ส่งผลให้ในปีนี้สถานประกอบการต่าง ๆ ทั่วประเทศต้องจ้างผู้พิการกว่า 47,000 คน แต่มีเพียง 19,221 คนเท่านั้นที่เข้าถึงการมีงานทำ โดยภายในงานมีตำแหน่งงานเปิดรับกว่า 180 อัตรา

งานนัดพบแรงงาน

ด้านนางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์เปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า เซ็นทรัลรีเทลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ เพื่อให้เขามีความภาคภูมิใจในตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการในหลายรูปแบบ อาทิ รับสมัครเข้ามาร่วมงานกับบริษัทในเครือเซ็นทรัลรีเทลโดยตรง , ฝึกอาชีพให้กับคนพิการที่ยังไม่พร้อมทำงาน และต้องการการฝึกอาชีพ หรือต้องการความรู้เพิ่มเติมก่อนเข้ามาร่วมงานกับบริษัท โดยมีหลักสูตรฝึกอบรม 3 หลักสูตร ได้แก่ ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องเสียง, หลักสูตรบัญชี และ หลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ และรูปแบบการจัดหาสถานที่ให้คนพิการเข้ามาขายสินค้าโดยไม่เก็บค่าเช่า พื้นที่

ทั้งนี้ นางรสิตา ทองพรม ผู้พิการแขนมาตั้งแต่กำเนิด และนายชาญชัย ปริญจิตร พิการแขนจากอุบัติเหตุตั้งแต่ปี 2547 และได้เข้าทำงานเป็นพนักงานในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 18 และ 2 ปีตามลำดับ กล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้พิการมักจะเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านจึงทำให้ชีวิตหดหู่สิ้นหวังจึงอยากให้ทุกคนออกมาแสดงความสามารถ ให้สังคมเห็นว่าแม้จะพิการแต่ก็สามารถทำงาน และมีชีวิตอย่างคนปกติได้ อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองด้วย

งานนี้ผู้พิการมีเฮเพราะเปิดกว้างรับแรงงานคนพิการทั้งเรียนจบนานแล้วและจบใหม่ มาร่วมแสดงศักยภาพในตัวเอง ในงาน “สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจ ชีวิตมีสุข” ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 4-5 กันยายน นี้…โดย Mr.J

ขอบคุณ http://www.dailynews.co.th/article/729/229871 (ขนาดไฟล์: 167)

เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 1 ก.ย.56

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 1 ก.ย.56
วันที่โพสต์: 1/09/2556 เวลา 03:05:49 ดูภาพสไลด์โชว์ คนพิการเฮ มีนัดพบแรงงาน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน พร้อมคณะผู้จัดงาน “จากตัวเลขผู้พิการ 1,379,103 คน คิดเป็นร้อยละ 2.13 ของประชากรทั้งประเทศ ในจำนวนนี้เป็นวัยแรงงาน 7030,078 คน มีการประกอบอาชีพ 269,389 คน ไม่ได้ประกอบอาชีพ 431,475 คน และช่วยเหลือตนเองไม่ได้อีก 2,200 คน” นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในงานแถลงข่าวการจัดงานนัดพบแรงงานคนพิการ “สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจ ชีวิตมีสุข” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน ที่บริเวณลาน EDEN ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น. ทั้งนี้ นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กกจ.มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม ซึ่งผู้พิการก็เป็นกลุ่มบุคคลที่ กกจ.ต้องเร่งสร้างงาน ให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเองได้ หากผู้พิการและญาติไม่สะดวกที่จะเดินทางไปร่วมงานในวันดังกล่าว สามารถไปสมัครงาน หรือ สอบถามสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ อีกทั้งตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ พ.ศ.2540 กำหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 100 คนขึ้นไปต้องจ้างผู้พิการ 1 คน ส่งผลให้ในปีนี้สถานประกอบการต่าง ๆ ทั่วประเทศต้องจ้างผู้พิการกว่า 47,000 คน แต่มีเพียง 19,221 คนเท่านั้นที่เข้าถึงการมีงานทำ โดยภายในงานมีตำแหน่งงานเปิดรับกว่า 180 อัตรา งานนัดพบแรงงาน ด้านนางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์เปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า เซ็นทรัลรีเทลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ เพื่อให้เขามีความภาคภูมิใจในตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการในหลายรูปแบบ อาทิ รับสมัครเข้ามาร่วมงานกับบริษัทในเครือเซ็นทรัลรีเทลโดยตรง , ฝึกอาชีพให้กับคนพิการที่ยังไม่พร้อมทำงาน และต้องการการฝึกอาชีพ หรือต้องการความรู้เพิ่มเติมก่อนเข้ามาร่วมงานกับบริษัท โดยมีหลักสูตรฝึกอบรม 3 หลักสูตร ได้แก่ ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องเสียง, หลักสูตรบัญชี และ หลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ และรูปแบบการจัดหาสถานที่ให้คนพิการเข้ามาขายสินค้าโดยไม่เก็บค่าเช่า พื้นที่ ทั้งนี้ นางรสิตา ทองพรม ผู้พิการแขนมาตั้งแต่กำเนิด และนายชาญชัย ปริญจิตร พิการแขนจากอุบัติเหตุตั้งแต่ปี 2547 และได้เข้าทำงานเป็นพนักงานในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 18 และ 2 ปีตามลำดับ กล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้พิการมักจะเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านจึงทำให้ชีวิตหดหู่สิ้นหวังจึงอยากให้ทุกคนออกมาแสดงความสามารถ ให้สังคมเห็นว่าแม้จะพิการแต่ก็สามารถทำงาน และมีชีวิตอย่างคนปกติได้ อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองด้วย งานนี้ผู้พิการมีเฮเพราะเปิดกว้างรับแรงงานคนพิการทั้งเรียนจบนานแล้วและจบใหม่ มาร่วมแสดงศักยภาพในตัวเอง ในงาน “สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจ ชีวิตมีสุข” ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 4-5 กันยายน นี้…โดย Mr.J ขอบคุณ… http://www.dailynews.co.th/article/729/229871 เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 1 ก.ย.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...