กรมสรรพากรรับพนักงานราชการ 28 อัตรา สำหรับคนพิการ สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค

แสดงความคิดเห็น

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ 28 อัตรา สำหรับคนพิการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ พนักงานภาษีสรรพากร - ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ระดับการศึกษา ปวช., ปวส., ปวท. ทุกสาขาวิชา อัตราว่าง 21 อัตรา เงินเดือน ปวช. 9,960 บาท ปวท. 11,450 บาท ปวส. 12,240 บาท สมัครงานราชการกรมสรรพากร ทางระบบอินเทอร์เน็ต http://job.rd.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 ส.ค.56 ตลอด 24 ชม. ค่าสมัครสอบ 100 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท ชำระได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 3 ก.ย.56 ทาง http://job.rd.go.th

>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการกรมสรรพากร สำหรับคนพิการ

ขอบคุณ... http://thaijobsgov.com/jobs=1146

thaijobsgov.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 ก.ค.56

ที่มา: thaijobsgov.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 ก.ค.56
วันที่โพสต์: 3/08/2556 เวลา 02:43:49 ดูภาพสไลด์โชว์ กรมสรรพากรรับพนักงานราชการ 28 อัตรา สำหรับคนพิการ สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กรมสรรพากร กรมสรรพากร เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ 28 อัตรา สำหรับคนพิการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ พนักงานภาษีสรรพากร - ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ระดับการศึกษา ปวช., ปวส., ปวท. ทุกสาขาวิชา อัตราว่าง 21 อัตรา เงินเดือน ปวช. 9,960 บาท ปวท. 11,450 บาท ปวส. 12,240 บาท สมัครงานราชการกรมสรรพากร ทางระบบอินเทอร์เน็ต http://job.rd.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 ส.ค.56 ตลอด 24 ชม. ค่าสมัครสอบ 100 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท ชำระได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 3 ก.ย.56 ทาง http://job.rd.go.th >> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการกรมสรรพากร สำหรับคนพิการ ขอบคุณ... http://thaijobsgov.com/jobs=1146 thaijobsgov.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 ก.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...