บุรีรัมย์จัดตลาดนัดอาชีพคนพิการ แสดงผลงาน-ชี้ช่องอาชีพผู้ด้อยโอกาส

แสดงความคิดเห็น

นางไพรวรรณ พลวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จ.บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า พม.บุรีรัมย์ ร่วมกับคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดงาน “ตลาดนัดอาชีพคนพิการ”และ “แสดงผลงานกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็งของจังหวัด” ที่หอประชุมโดม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ โดยมีนายเฉลิมพล พลวัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

ขอบคุณ http://www.ryt9.com/s/nnd/1702405

แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 ก.ค.56

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 ก.ค.56
วันที่โพสต์: 1/08/2556 เวลา 03:25:03

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นางไพรวรรณ พลวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จ.บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า พม.บุรีรัมย์ ร่วมกับคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดงาน “ตลาดนัดอาชีพคนพิการ”และ “แสดงผลงานกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็งของจังหวัด” ที่หอประชุมโดม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ โดยมีนายเฉลิมพล พลวัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ขอบคุณ… http://www.ryt9.com/s/nnd/1702405 แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 ก.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...