เปิดร้านค้าชุมชนส่งเสริมอาชีพคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

ปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัสเป็นประธานเปิดร้านค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ณ เทสโก้ โลตัส สาขาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปิดขึ้น เป็น แห่งแรก โดย บริษัท เทสโก้ โลตัส เพื่อส่งเสริมให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งร้านค้าชุมชนแห่งนี้ มีบริการและสินค้าประกอบไปด้วย การนวดแผนไทย โหราศาสตร์ จัดดอกไม้สด และดอกไม้ประดิษฐ์ สินค้าหัตถกรรม เสื้อผ้า และผ้าไทย ซึ่งผลิตโดยผู้ปกครองเด็กออทิสติก และเด็กออทิสติก 50 ครอบครัวจากชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดปทุมธานี

ขอบคุณ ... http://www.ryt9.com/s/nnd/1703352

แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 ก.ค.56

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 ก.ค.56
วันที่โพสต์: 1/08/2556 เวลา 03:23:48

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัสเป็นประธานเปิดร้านค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ณ เทสโก้ โลตัส สาขาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปิดขึ้น เป็น แห่งแรก โดย บริษัท เทสโก้ โลตัส เพื่อส่งเสริมให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งร้านค้าชุมชนแห่งนี้ มีบริการและสินค้าประกอบไปด้วย การนวดแผนไทย โหราศาสตร์ จัดดอกไม้สด และดอกไม้ประดิษฐ์ สินค้าหัตถกรรม เสื้อผ้า และผ้าไทย ซึ่งผลิตโดยผู้ปกครองเด็กออทิสติก และเด็กออทิสติก 50 ครอบครัวจากชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดปทุมธานี ขอบคุณ ... http://www.ryt9.com/s/nnd/1703352 แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 ก.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...