มอบอาคารฝึกอาชีพให้นักเรียนพิการทางหู

แสดงความคิดเห็น

นายโพยม ชินวงค์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดอาคารฝึกอาชีพให้กับนักเรียนพิการทางหู ภายในโรงเรียนโสตศึกษาสุนทร ซึ่งสโมสรไลออนเชียงใหม่ เพชรนครพิงค์ ระดมทุนจากผู้ใจบุญและประชาชนได้จำนวน 3 แสนบาท มาก่อสร้างให้มีความแข็งแรง ปลอดภัย เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกอาชีพให้นักเรียนด้อยโอกาส

ดร.นิภาพร บุญพิมพ์ประสิทธิ์ สมาชิกสโมสรไลออนเชียงใหม่ เพชรนครพิงค์ กล่าวว่า ในปี 2556 สโมสรฯมีแนวคิดให้บริการด้านการศึกษา โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางหูและพูดไม่ได้ จะต้องมีสถานที่เรียนฝึกอาชีพเลี้ยงตัวเองในอนาคต และมีนโยบายให้บริการด้านการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ เยาวชนได้รับการศึกษาเทียบเท่าคนปกติ ที่ผ่านมาได้ออกช่วยเหลือสังคม ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส และบริการชุมชนท้องถิ่น มาโดยตลอด

ขอบคุณ http://fang.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=130524160923

ที่มา: สทท.เชียงใหม่ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 พ.ค.56
วันที่โพสต์: 25/05/2556 เวลา 02:42:00

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายโพยม ชินวงค์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดอาคารฝึกอาชีพให้กับนักเรียนพิการทางหู ภายในโรงเรียนโสตศึกษาสุนทร ซึ่งสโมสรไลออนเชียงใหม่ เพชรนครพิงค์ ระดมทุนจากผู้ใจบุญและประชาชนได้จำนวน 3 แสนบาท มาก่อสร้างให้มีความแข็งแรง ปลอดภัย เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกอาชีพให้นักเรียนด้อยโอกาส ดร.นิภาพร บุญพิมพ์ประสิทธิ์ สมาชิกสโมสรไลออนเชียงใหม่ เพชรนครพิงค์ กล่าวว่า ในปี 2556 สโมสรฯมีแนวคิดให้บริการด้านการศึกษา โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางหูและพูดไม่ได้ จะต้องมีสถานที่เรียนฝึกอาชีพเลี้ยงตัวเองในอนาคต และมีนโยบายให้บริการด้านการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ เยาวชนได้รับการศึกษาเทียบเท่าคนปกติ ที่ผ่านมาได้ออกช่วยเหลือสังคม ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส และบริการชุมชนท้องถิ่น มาโดยตลอด ขอบคุณ… http://fang.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=130524160923

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...