คนพิการพิการทางสติปัญญา ทำงานประเภทใช้แรงงานได้

ชื่อ-สกุล นาย ธวัชชัย คำนวล

เกิด 19 กันยายน 2539 สูง 174 น.68

อายุ 26 ปี

ที่อยู่ 231หมู่7 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา

ความพิการ พิการทางสติปัญญา ประเภทความพิการระดับ5

วุฒิการศึกษา เรียนจบแค่ ป.5

ทำงานประเภทใช้แรงงานได้ครับ

ติดต่อ rad188301@gmail.com

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 3/10/2565 เวลา 14:38:02