คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน : พื้นที่ใกล้เคียงรถไฟฟ้า

ชื่อ-นามสกุล นางสาวการะเกตุ จันทร์กลิ่น อายุ 33 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานธุรการ คีย์ข้อมูล งานติดต่อประสานงาน พื้นที่ใกล้เคียงกับเส้นรถไฟฟ้า

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์การทำงานธุรการมาก่อน สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

ติดต่อ โทรศัพท์ 096-2134305 /083-2935744 อีเมล์ tukta-jaa@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 25/05/2564 เวลา 14:39:47