คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : รังสิต กทม.

ชื่อ-นามสกุล นางสาวเสาวลักษณ์ ทองสุข อายุ 31 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานเอกสาร งานธุรการ หรืองานตามความเหมาะสม ในพื้นที่ใกล้เคียงฟิวเจอร์พาร์ค-รังสิต หรือเลียบคลองรังสิต

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์การทำงานคีย์ข้อมูล งานเอกสาร ตรวจสอบเอกสารต่างๆ

ติดต่อ โทรศัพท์ 080-6198497 อีเมล์ saowalukthongsuk@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 25/05/2564 เวลา 14:22:12