คนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ ต้องการงานทางด้านเอกสารธุรการ : กรุงธนบุรี กทม.

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสาลินี แสงฝาก อายุ 34 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางด้านการเคลื่อนไหว พูดไม่ชัด สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทางด้านเอกสาร ธุรการ

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์การทำงานด้านเอกสารมาก่อน

ติดต่อ โทรศัพท์ 062-9070399 Line. 0629070399

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 25/05/2564 เวลา 14:06:02