คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงานทั่วไป : บางกะปิ กทม.

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจิตรลดา ทองนพเก้า อายุ 32 ปี

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ งานทางด้านเอกสาร/คีย์ข้อมูล รับโทรศัพท์ ประสานงานต่างๆ

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

ติดต่อ โทรศัพท์ 084-0977608 อีเมล์ chitada2532@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 25/05/2564 เวลา 13:46:53