คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานครูหรืองานในหน่วยงานภาครัฐ : พัทลุง

ชื่อ-นามสกุล นายภูมิภัทร ซ่วนเซ่ง อายุ 32 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี (วิชาชีพครู)

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานวิชาชีพครู หรืองานในหน่วยงานภาครัฐ

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์เป็นครูสอนคนพิการ (กศน.) และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สามารถตัดต่อ VDO ได้ เป็นครูสอนเต้นได้

ติดต่อ โทรศัพท์ 080-7072846 อีเมล์ pumipat0800@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 29/04/2564 เวลา 11:30:02