คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานในเขตแจ้งวัฒนะ หรือพื้นที่ใกล้เคียง

ชื่อ-นามสกุล นางสาวทัศนีย์พร ภูหงส์ทอง อายุ 19 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานตามความเหมาะสม ในพื้นที่แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

ติดต่อ โทรศัพท์ 064-3181076 / 085-7888161 อีเมล์ tasdaneporn@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 22/04/2564 เวลา 12:49:36