คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : นครราชสีมา

ชื่อ-นามสกุล นายพิชิตชัย ทองคำ อายุ 31 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานตามความเหมาะสม ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ประสบการณ์ มีประสบการณ์การทำงานด้านเอกสารการผลิตมาก่อน สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

ติดต่อ โทรศัพท์ 063-5088481 อีเมล์ pichitchai1532@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 22/04/2564 เวลา 12:48:21