คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : สุราษฎร์ธานี

ชื่อ-นามสกุล นางสาววิภาวี จุ่งพิวัฒน์ อายุ 37 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ (ขาซ้ายเดินไม่ปกติ)

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทางด้านเอกสาร งาน Office ทั่วไป หรืองานตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ มีประสบการณ์การทำงานเอกสารมาก่อน

ติดต่อ โทรศัพท์ 095-0947474 หรือ อีเมล์ wipawee7474@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 22/03/2564 เวลา 10:49:20